Konzultační a poradenské středisko

V únoru 2009 byl zahájen provoz poradenského a konzultačního střediska v oblasti udržitelného rozvoje Máchova jezera, především pak cestovního ruchu, ochrany životního prostředí a dotací EU. V případě zájmu o bezplatnou konzultaci kontaktujte ředitele společnosti Ing. Téru nebo koordinátorku Bc. Humpolákovou. Konzultačním místem je kancelář společnosti v budově Městského úřadu na náměstí Republiky v Doksech. Zřízení a provoz střediska je jednou z aktivit projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji Máchova jezera“, který je spolufinancován z fondu EU Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod.
ODKAZY:

Strukturální fondy
Rada pro severovýchod
Europe direct
Programy EU
Operační program životní prostředí
Státní fond životního prostředí ČR