S Máchou za Máchou po Máchově kraji

V roce 2010 si připomínáme 200. výročí narození českého romantického básníka K. H. Máchy. Proto se také rok 2010 nazývá Máchovým rokem. K oslavám básníka, jehož dílo je úzce spjato s Doksy (epický základ jeho básně Máj), s Bezdězem (Večer na Bezdězu), s Kokořínskem (Cikáni). K této příležitosti Svazek obcí Máchův kraj připravil projekt „S Máchou za Máchou po Máchově kraji“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ROP NUST II Severovýchod. 

Cílem projektu je posílení rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Máchova kraje.

 Aktivity projektu:

  • Program „Máchovské putování“ zahrnuje kulturně-didakticko-turistické putování Máchovi v patách nejen po Máchově kraji a vydání stejnojmenného máchovského turistického průvodce Máchvi v patách
  • Program „Putovní výstavy Máchovým krajem“ zahrnuje dvě putovní výstavy inspirované osobností Karla Hynka Máchy, a sice výstava Místa spatřená a milovaná a Tajemný Karel Hynek Mácha 
  • Program „Máchův kraj není synonymem slova diskotéka“, jedná se o programy určené pro děti a mládež. Besedy pod názvem S Máchou v báglu a soutěž Mácha známý neznámý.
  • Program „Máchovská sympozia“. Máchovské řezbářské sympozium přístupné široké veřejnosti, při kterém vznikají dřevosochy dle pojetí samotných mistrů řezbářů. Máchovské sympozium věnované osobnosti a dílu Karla Hynka Máchy. Je určené především pro odbornou veřejnost. Výstupem tohoto sympozia je vydání sborníku „Máchovské listování“.
  • Vybudování informačních a navigačních tabulí na území Máchova kraje.
  • Vydání reprezentativní publikace Máchův kraj poetický (Jeho odrazy v díle K. H. Máchy).

 Celkové náklady projektu činí cca 1,3 mil. Kč, z toho 92,5 % je dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Realizace projektu podpořeného z fondů EU je v letech 2010 – 2011.