Máchovo jezero

Máchovo jezero patří vedle Poselského rybníku, rybníku Břehyně, Mariánského r., Pateřinky a Čepelského rybníku do dokeské soustavy rybníků. Geologický podklad pro tuto rybniční soustavu tvoří Severočeská křídová tabule. Máchovo jezero je svojí rozlohou 296 ha největší vodní plochou v Libereckém kraji a osmou největší v ČR. Průměrná hloubka se pohybuje okolo dvou metrů. Na jezeře můžete nalézt dva ostrůvky, Myšlín a Kachní. Na obou se nachází hnízdiště vodních ptáků, a z těchto důvodů jsou veřejnosti nepřístupné.

Jezero je ve skutečnosti rybník, který založil Karel IV. v roce 1366 a původní název byl Velký rybník. Romantická poloha jezera mezi okolními vrchy, v pozadí s Bezdězem, vedla K.H.Máchu k zakomponování básně Máj do zdejší krajiny. Koncem dvacátých let minulého století prosazovala česká menšina na Českolipsku změnu názvu Velkého rybníka. Oficiální návrhy podané v r. 1936 byly zamítnuty. Název Máchovo jezero se ujal mezi širokou veřejnosti po roce 1945 a od 60. let minulého století se oficiálně používá.

Rybník slouží převážně k rekreačním účelům (v okolí je mnoho možností k ubytování), ale má i svou významnou ekologickou a hospodářskou funkci. Máchovo jezero má díky své velké kapacitě i nezastupitelnou protipovodňovou funkci. Vodu zadržuje hráz, která je 9,4 m vysoká a 130 m dlouhá a navazuje na vyvřelou žílu. Výpusť prosekaná jižně od hráze pískovcovou skalou je významné stavitelské dílo, je 10 m hluboká a více než 3 m široká. Hlavní přísun vody do Máchova jezera je přiváděn dvěma toky – Robečským a Břehyňským potokem.

Rybník je v současné době ve vlastnictví státu a spravuje ho Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). AOPK ČR je organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí a jednou z jejích hlavních činností je praktická péče o přírodu a krajinu.

Máchovo jezero z části tvoří Národní přírodní památku (NPP) Swamp, kde jsou hlavním předmětem ochrany rašelinné biotopy a druhy na ně vázané. Zbylá část tvoří ochranné pásmo Swampu. NPP byla vyhlášena v roce 1972 na území o velikosti 1.45 ha a ochranné pásmo mělo tehdy rozlohu pouhých 12 ha. Díky významu biologické hodnoty území došlo začátkem roku 2009 k přehlášení – současná rozloha je 75,44 ha a plocha ochranného pásma 261,65 ha.

Rozloha: 296 ha
Průměrná hloubka: 2,2 m
Vznik: r. 1366
Velikost hráze: 9,4 m vysoká, 130 m dlouhá
Objem: až 6 524 350 m3 vody
Hlavní přítoky: Robečský potok, Břehyňský potok