Jednotný navigační systém

Máchovo jezero a jeho okolí je stále vyhledávanou turistickou lokalitou. Proto jsme se spolu s městem Doksy rozhodli vybudovat v celé oblasti jednotný navigační systém. Jednoduchá, přehledná a srozumitelná navigace usnadňuje návštěvníkům orientaci v regionu, vhodné rozmístění navigačních prvků v jim šetří čas při vyhledávání turistických cílů, stravovacích a ubytovacích kapacit, místních cílů, památek či přírodních zajímavostí.

Na realizaci navigace pomocí jednotných směrových tabulí a turistických ukazatelů pracujeme již od roku 2012. Vyměněna byla řada nevyhovujících navigačních cedulí, směrovek a jiných značek.  Průběžně odstraňujeme neschválené orientační cedule, směrníky a ukazatele ke komerčním cílům, mnohdy již neexistujícím, a nahrazujeme je novými informačními systémy určenými pro pěší turisty, cyklisty i motoristy. V rámci jednotného navigačního systému stále doplňujeme nové cíle v regionu Máchova jezera. Jsme přesvědčeni, že srozumitelná a funkční navigace je jedním z předpokladů pro zvýšení návštěvnosti oblasti Máchova kraje, pomůže udržet turisty v regionu po delší čas, případně poslouží k lepší orientaci při jejich opakovaných návštěvách.

V případě Vašeho zájmu o zapojení se do projektu jednotné navigace nás kontaktujte na e-mailu: info@opsmachovojezero.cz