O společnosti

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen společnost) byla založena
na základě zakládací smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti dle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a registrována Krajským soudem v Ústí nad Labem 7.  února 2007.

Myšlenka založení Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero vznikla v roce 2005. Důvody pro vznik byly dva. První vycházel ze situace, kdy v roce 2004 došlo z důvodu zhoršení kvality vody v Máchově jezeře k vyhlášení zákazu koupání. V následujícím roce 2005 se upozornění na zhoršující se kvalitu vody v jezeře opakovalo. V těchto obdobích výrazně poklesla návštěvnost oblasti, což mělo za následek snížení příjmů
z cestovního ruchu u všech subjektů a tím také pokles potřebných investic do udržení a rozvoje cestovního ruchu. Důvodem pro založení OPS MJ byla tedy potřeba kontinuálního a nepřetržitého zajišťování činností vedoucích k udržení čistoty vody
v jezeře. S touto potřebou úzce souvisí druhý důvod – tedy potřeba nejenom udržovat cestovní ruch založený na možnosti koupání, ale současně koordinovat činnosti, které vedou celkově k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v oblasti.

Na podzim roku 2006 Zastupitelstvo města Doksy odsouhlasilo záměr založení Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero a vyslovilo souhlas, aby bylo zakládajícím členem této společnosti a dohlíželo tak na činnosti a hospodaření s veřejně-soukromými prostředky. K myšlence sdružit možnosti, síly a finanční prostředky
se přidaly další subjekty, které jsou spolu s Městem Doksy zakladateli společnosti – Občanské sdružení pro rozvoj Starých Splavů, REGIO Máchova kraje, a.s., Petr Staněk a REGATA ČECHY, a. s.

Kancelář společnosti se nachází v budově městského úřadu Doksy. Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kontrolním orgánem dozorčí rada a výkonným orgánem správní rada. Provoz a činnost společnosti je financován především z dotací, darů a
z vkladů zakladatelů. Hlavní finanční příspěvek na činnosti vedoucí k čistotě Máchova jezera je od Města Doksy, na činnosti k rozvoji cestovního ruchu pak z fondů EU, ROP NUTS II Severovýchod v rámci projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“.

Hlavní činnosti Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero jsou uvedeny
ve stanovách společnosti. V případě dotazů k činnosti společnosti či zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.