Máchova stezka

MÁCHOVA STEZKA – NAUČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Takto je pojmenován projekt, který se během července a srpna 2011 dočkal realizace. Jedná se o projekt, na jehož realizaci získala Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů z Programu rozvoje venkova, Leader+, který administruje Místní akční skupina LAG Podralsko. Celkové náklady projektu činily cca 300 tis. Kč.

Dovolte mi, abych Vás pozvala na procházku po Doksech, Starých Splavech a Břehyni. V těchto obcích byly instalovány informační tabule a tabulky s informacemi o zajímavých místech. V rámci tohoto projektu došlo k zpřístupnění zámeckého parku v Doksech veřejnosti. V areálu zámeckého parku se na celkem šesti informačních tabulích dozvíte zajímavosti o historii zámku, jeho architektuře, flóře zámeckého parku, o rodu Valdštejnů a další informace, které Vás seznámí s celým zámeckým areálem. Kromě infotabulí přibyly v parku lavičky a odpadkové koše. Naučná stezka je soustředěna do levé části od vstupu do parku. Věřím, že Vás procházka zámeckým parkem potěší a odnesete si kromě informací i příjemný pocit z osvěžení zdejší zeleně. Na jedné ze dvou infotabulí před vstupem do zámeckého parku naleznete mapu dotčených obcí s rozmístěním infotabulí a jejich tématy. Výčet míst, kam se můžete vydat je vskutku bohatý. Celkem došlo k osazení 30. zajímavých míst, z toho 17 ks infotabulí, 7 ks tabulek a 6 ks tabulek s kamenným podstavcem. Dále bylo vyrobeno 8 ks zámkových laviček, 4 ks odpadkových košů, 1 ks sestavy lavic se stolkem a 2 ks laviček lesního typu. Ráda bych za všechna místa dále zmínila zastavení na málo známém Šibeničním vrchu, kde se můžete pohodlně posadit na lavičku s výhledem na město. Navíc se zde dozvíte hrůzu nahánějící informace o tomto tajemném místě, kterému místní ne nadarmo říkají Šibeniční.

Partnerem projektu byla Střední odborná škola Česká Lípa, pracoviště Doksy, která zajistila úpravu stezky v zámeckém parku, dále Městské kulturní středisko Doksy ve spolupráci s Informačním centrem Doksy, které bylo důležitým partnerem při sběru, poskytování a zpracování informací a textových podkladů pro tabule. Tímto bych oběma partnerům chtěla poděkovat za jejich čas a odbornou pomoc při přípravě a následné realizaci projektu!

Pokud Vám nově otevřená naučná stezka po Doksech, Starých Splavech a Břehyni rozšíří obzory a příjemně zaplní strávený čas procházkou po městě, tak poté splnila svůj účel! Přeji vám pěkný výlet!