Revitalizace pobřeží ve Starých Splavech

Projekt revitalizace pobřeží ve Starých Splavech začalo město Doksy řešit již v roce 2012. V přípravné fázi byl vybrán projekt architektů ze studia City Work Architects. K realizaci projektu bylo nutné snížit z důvodu uskutečnění stavebních prací na pobřeží hladinu Máchova jezera. Proto město spojilo realizaci jmenovaného projektu s projektem odbahnění Dokeské zátoky na opačné straně jezera, který probíhal v režii AOPK ČR. Ten vyžadoval snížení hladiny o 170 cm, aby mohlo být provedeno odtěžení bahna ze dna zátoky suchou cestou. Oba projekty tak odstartovaly současně na podzim roku 2016.

V případě úpravy a revitalizace pobřeží ve Starých Splavech probíhaly stavební práce v několika etapách. Vybouráno bylo staré betonové molo, které postupně nahradila nosná železobetonová konstrukce nového mola s pochozí vrstvou a dřevěným obkladem s tropických dřevin. Součástí nového mola je i kotviště pro několik malých loděk na pravé straně. Molo dlouhé cca 24 m, je zakončeno volně ve vodě a je opatřeno třemi úrovněmi sklopení nástupních můstků podle typů lodí, které jezdí na Máchově jezeře. Osazeno bylo lavičkami a je rovněž osvětleno.

Vlevo od hlavního mola je nyní situováno i nové menší relaxační molo. To najde uplatnění zejména při konání menších kulturních akcí, případných svateb, apod. Na pobřeží byl zachován stávající stánek s občerstvením, návštěvníky velmi oblíbený. Revitalizována a vyčištěna byla i část lesní porostu na kotviště navazující, vzniklo zde i malé dětské hřiště. Úpravy proběhly i na nábřeží pod objektem luxusní bytové rezidence, vybudované nad jezerem před několika lety. Pěší zóna byla nově vydlážděna, doplněna lavičkami, osvětlením a odpadkovými koši. Stejně jako od blízké výpusti Máchova jezera se i odsud návštěvníkům naskytne překrásný výhled na jezero spojený s dominantou hradu Bezděz.                                                                               

Rekonstruovány byly také opěrné zdi břehů, postupně probíhají úpravy ulic Přístavní a Pobřežní, které na lokalitu navazují. Provedeno zde bylo nové uložení inženýrských sítí a kompletní obnova povrchů komunikací. Citlivě bylo vyřešeno i napojení komunikací na Jarmilinu stezku vedoucí po březích jezera až do Doks.

Investorem revitalizace pobřeží ve Starých Splavech bylo město Doksy. Náklady na stavbu nových mol vyčíslilo na sedm milionů korun. Komunikace a související úpravy objektů byly rekonstruovány za více než pět a půl milionu korun. Na nově rekonstruovanou lokalitu „U přístaviště“ naváží výhledově další etapy úprav, zpevněn a upraven bude i povrch Jarmiliny stezky vedoucí kolem jachtklubu až k Aquaparku ve Starých Splavech. (jb)