Vyznačené rybářské úseky pro sportovní rybolov

Na základě jednání mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, městem Doksy a Obecně prospěšnou společností Máchovo jezero jsou určeny pro sportovní rybolov následující vybrané úseky:

1 – 2 Lov po celou sezónu

3a     Lov po celou sezónu

3b     Lov od 1. července do 30. listopadu

4       Lov pouze pro ubytované v rekreačních zařízeních na pobřeží

maparyba1