Vyznačené rybářské úseky pro sportovní rybolov

Pro sportovní rybolov na Máchově jezeře jsou určeny následující vybrané úseky:
1       Doksy – lov po celou sezónu
2       Staré Splavy – lov po celou sezónu
3a     Staré Splavy – lov po celou sezónu
3b     Staré Splavy – lov od 1. července do 30. listopadu
4       Lov pouze pro ubytované v rekreačních zařízeních na pobřeží

Bližší informace o úsecích pro sportovní rybolov naleznete v rybářském řádu.