Naučná stezka SWAMP I.

Věcný popis projektu

Odůvodnění:
Doksy jsou jedním z nejvýznamnějších turistických center v Libereckém kraji. S vysokou koncentrací turistů se zvyšuje nutnost ochrany životního prostředí. Máchovo jezero bylo vyhláškou č. 25/2009 ze dne 12. ledna 2009 vyhlášeno Národní přírodní památkou Swamp. V oblasti Máchova jezera se nachází několik druhů chráněných a kriticky ohrožených živočichů a rostlin. Část oblast Máchova jezera je též součástí chráněné oblasti NATURA 2000.

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero má ve svých činnostech ochranu životního prostředí v návaznosti na cestovní ruch. Z tohoto a výše uvedeného považuje za důležité informovat návštěvníky o Národní přírodní památce a především důvodech jejího vyhlášení, tj. ochrana výskytu vzácných rostlin a živočichů (především pak druhů kriticky ohrožených, které jsou každoročně monitorovány odborníky v oblasti botaniky a zoologie).

Hlavním partnerem projektu je Chráněná krajinná oblast Kokořínko, která se spolupodílí na přípravě projektu a v realizační fázi bude hlavním dodavatelem informací uvedených na tabulích.

Technický popis:
Jedná se o dřevěné stojany formátu 100 x 70 cm se stříškou (viz příloha). Stojany jsou pevně ukotveny do země a opatřeny odolnou barvou. Informační deska je z PVC materiálu odolávající venkovním podmínkám a je umístěna na jednu stranu dřevěného stojanu. Technické řešení projektu je konzultováno s partnerem CHKO Kokořínsko, stojany tak budou identické s jinak využívanými stojany pro tento druh informací. Stojany svým vzhledem i použitým materiálem nenarušují krajinný ráz.

Montáž a umístění:
Dopravu a montáž stojanů vč. informační desky zajistí dodavatel. Informační tabule budou umístěny v blízkosti Máchova jezera v místech nejvyšší koncentrace turistů. Lokality: hlavní pláž v Doksech – u přístaviště (p. p. č. 718/1), pláž Klůček – rozcestí k pláži a do kempu (p. p. č. 2636), výpusť Staré Splavy (p. p. č. 2544), pláž Borný – u parkoviště (p. p. č. 2600/12), pláž Staré Splavy – rozcestí Jarmiliny stezky k pláži (p. p. č. 2297/1)

Cílová skupina:
· Turisté – rodiny s dětmi, mládež, senioři bez ohledu na věk, národnost, sociální rozdíly, náboženství, fyzického či duševního zdraví
· Místní obyvatelé – bez ohledu na věk, národnost, sociální rozdíly, náboženství, fyzického či duševního zdraví
· Ekonomicky výděleční – podnikající v oblasti Máchova jezera

Výstupy projektu
4x informační tabule
Osvětová činnost tisíce návštěvníků, místních obyvatel a podnikatelů

Podrobný položkový rozpočet (v Kč, vč. DPH) – viz nabídka fy Design

Dřevěný stojan se stříškou 3400,-/ks x5ks 17000,-
deska s mapou + krycí nárazu vzdorná deska 2823,-/ks x5ks 14115,-
základní grafická příprava (dle rozsahu )   cca 2000,-
montáž, včetně materiálu a montáže/demontáže vzpěr   7500,-
doprava (2x)   2000 ,-

Celkem: 42615,-
DPH19% 8097,-
Celkem: 50 712,-Kč

Časový harmonogram projektu
Grafická příprava září – říjen 2009
Výroba informačních tabulí říjen – listopad 2009
Výroba stojanů září – říjen 2009
Dodávka a montáž listopad – prosinec 2009

projekt stezka