Naučná stezka SWAMP III

Naučná stezka Swamp Máchovo jezero III. etapa – environmentální vzdělávání se zabývá prezentací a maximálním využitím nově vzniklé naučné stezky vedoucí kolem Máchova jezera a to formou procházek s odborným výkladem v terénu. Jedná se o akci směřující ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti formou šetrného cestovního ruchu. Tento projekt je podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje 2012 ve výši 30.000 Kč.

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen OPS MJ) má ve svých činnostech ochranu životního prostředí s důrazem na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a rozvoj ekoturismu. Z tohoto a výše uvedeného považuje za důležité formou environmentálního vzdělávání informovat o Národní přírodní památce Swamp a především důvodech jejího vyhlášení. Cílem projektu je formou vlastní zkušenosti, prožitku a bezprostředního kontaktu s přírodou, utvářet postoje přátelské k přírodě a životnímu prostředí.

Máchovo jezero navštěvují zejména v letních měsících školní výlety, které vyhledávají programy pro trávení volného času u Máchova jezera. V roce 2011 pořádala OPS MJ dvě organizované procházky s odborným výkladem po Naučné stezce SWAMP. První procházka se konala v měsíci červnu za účasti 40 osob. Mezi účastníky byli převážně žáci 1. a 2. stupně ZŠ. Součástí procházky bylo zapojení účastníků do soutěže, která je součástí propagačního materiálu, který vznikl v rámci II. etapy tohoto projektu. Druhá procházka se konala v listopadu pro studenty vysoké školy. Výklad byl vždy přizpůsoben úrovni znalosti posluchačů. Vzhledem k tomu, že procházka s odborným výkladem měla velký ohlas a bylo vyžadováno její pokračování i v dalších letech, rozhodla se OPS MJ tuto akci zahrnout do nabídky svých služeb. Vzhledem k tomu, že OPS MJ je neziskovou organizací, musí si finanční prostředky pro odborného lektora zajistit z jiných zdrojů.

Nabídka exkurzí viz plakát