Rybářské závody 2024 – přihlášení

Upozorňujeme, že PŘIHLÁŠENÍ SPOUŠTÍME dnes 26. 3. 2024, dřívější maily nejsou registrovány.
Rybářské závody na Máchově jezeře se budou konat v sobotu 11. května 2024! Více v propozicích zde. 
Přihlásit se můžete na emailové adrese info@opsmachovojezero.cz. Pro přihlášení je nutné uvést u všech přihlašujících: jméno, příjmení, kontaktní e-mailovou adresu a kategorii, v případě, že se jedná o účastníka mladší 15 let a chcete, aby soutěžil i v této dětské kategorii. Vaše přihlášení vám potvrdíme zpět na e-mail. Pokud potvrzení o registraci neobdržíte, prosím kontaktujte nás. Startovné činí 350 Kč, v ceně je občerstvení.

Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen a není dobré otálet.
Těšíme se na vaši účast!

Rybářské závody 2024

Vážení přátelé sportovního rybolovu, přípravy na letošní ročník rybářských závodů jsou v plném proudu. Do diáře si poznamenejte sobotu 11. května 2024! Sledujte naše webové stránky a fcb OPS Máchovo jezero, kde do konce března zveřejníme podrobnosti, vč. možnosti přihlášení!
Těším se!

Rybářská sezona 2024 se kvapem blíží

Protože rybářská sezona již klepe na dveře, nebude od věci si připomenout některé důležité informace. Sportovní rybolov na Máchově jezeře zajištujeme již devátým rokem s tradičním zahájením sezony 1. dubna a ukončením 30. listopadu. Povolenky k rybolovu si můžete zakoupit od poloviny března. Nákup a cenu povolenek se dozvíte zde.

Součástí povolenky je místní rybářský řád, mapka s lovnými úseky a přehled úlovků. Doporučuji si řád přečíst, a to zvláště těm, kteří zde loví prvně, protože se některá místní pravidla liší od řádů na jiných lokalitách. Předejdete tím nepříjemnostem či odebrání povolenky rybářskou stráží. Součástí sportovního rybolovu je i nasazování ryb a zde bych též rád připomněl, že nám nejde pouze o uspokojení rybáře úlovkem, ale tím hlavním cílem je udržení či zlepšení kvality a čistoty vody v jezeře, čemuž podřizujeme množství a druhy všech vysazovaných ryb. Ale i díky tomu u nás může rybář chytit nejen pěkného kapra, ale krásné candáty, štiky, sumce, boleny a okouny. Dorůstání vysazených ryb, dosazování dravců, ale i trofejních kaprů, to vše předurčuje, že následující sezony budou stále zajímavější a lepší. Proto i v tomto roce rádi uvidíme na březích Máchova jezera všechny slušné rybáře, a to jak místní, tak ze širokého okolí. Všem pak přejeme krásné a bohaté úlovky.

Ohlédnutí za letošní rybářskou sezonou na Máchově jezeře

Sportovní rybolov se v posledních letech stal již neodmyslitelnou součástí Máchova jezera. Krásná zákoutí vybízí rybáře k lovu po celou rybářskou sezónu. Z jara a v letních měsících je to především lov kaprů, nejlepším obdobím pro mnohé rybáře je však právě podzim. Nejenže utichne čilý ruch pláží, zmizí většina koupajících, výletních lodiček a celkově se jezero ponoří do klidového režimu, ale také začíná lov dravců.  Pro mnoho rybářů je to taková „třešnička na dortu“. Vždyť souboj s krásnou štikou, sumcem či candátem je snem nejednoho rybáře a lokalit, kde je možno tyto dravce úspěšně lovit, není mnoho. Jsme proto rádi, že se naše jezero také z tohoto pohledu stává výjimečnou lokalitou. Všímá si toho stále více rybářů, o čemž vypovídá zájem o prodej povolenek. V letošním roce se prodalo v součtu již více jak 1200 povolenek všech druhů. Je třeba připomenout, že se tak nestalo náhodou, ale že je za tím několikaletá mravenčí práce OPS Máchovo jezero a také to, že cílem není pouze krásný úlovek pro rybáře, ale vytvoření a udržení pestré a vyrovnané druhové složení rybí obsádky, což v důsledku napomáhá k udržení kvality vody. Proto také na jezeře platí některá přísnější pravidla, zvláště při lovu dravců (delší doba hájení, zákaz používání živých nástrah a podobně). Přesto právě díky pravidelnému vysazování a díky těmto omezením se rybáři mohou těšit na stále zajímavější a hodnotnější úlovky. U kapra se nám letos již řada rybářů mohla pochlubit kusy přes 10 kilo , v podzimním období pak výstavními dravci , jako například několik sumců atakujících délku 150cm a u královny zdejší vody štiky, jsme zaznamenali již dva kusy přes 110cm , dále krásné boleny a občas i tajuplný candát. Před pár lety se nám zde o takových rybách mohlo jen zdát. Jezero se svými 300 hektary má však v této oblasti stále velké rezervy a proto věřím, že bude mnohé rybáře i v budoucnu stále překvapovat.

Závěrem chceme všem rybářům popřát nadále krásné úlovky a připomenout jim, aby odevzdali vyplněné povolenky s úlovky! Vracet přehledy lze v obchodě rybářských potřeb Neufisch, Infocentru města Doksy, anebo krátkodobé povolenky přímo u vody do schránek k tomu určených (připevněny na cedulích SPORTOVNÍ RYBOLOV). Statistika povolenek nám pak velmi pomáhá při monitoringu vývoje obsádky, a hlavně k určení množství a druhů nově nasazovaných ryb.

Sezóna dravců začíná!

Již osm let zajišťujeme sportovní rybolov, který se tak stal nedílnou součástí celkového hospodaření na Máchově jezeře.

Rybářská sezóna na jezeru začíná vždy od 1. dubna a končí 30.listopadu. Během roku se zde loví běžné druhy ryb jako kapr, cejn, lín, plotice aj. Pro mnoho rybářů je však vrcholem sezony 1. září, od kdy je povolen lov dravců jako je především štika, sumec či candát. O důležitosti výskytu dravých ryb již bylo napsáno mnoho, jedná se především o to, že redukují plevelné ryby, které by byli při přemnožení v důsledku faktorem zhoršující kvalitu vody. Proto my, jako hospodáři, každým rokem dravé ryby vysazujeme ve stádiu plůdku nebo násady, tak abychom zachovali pravidelný cyklus. Z úlovků při sportovním rybolovu pak víme, jak se druhové složení ryb v Máchově jezeře vyvíjí a případně na to můžeme reagovat.
Pro lovící rybáře se tak stává jezero z pohledu lovu dravců stále atraktivnější, vždyť již v minulém roce bylo zaznamenáno několik úlovků štik kolem 1 m, sumce přes 130 cm a candátů přes 70 cm. V tomto období je také povolen lov přívlačí z plavidel jako jsou čluny, rybářské kajaky či belly boaty. Na podněty rybářů jsme také zavedli povolenku s názvem Dravci, kterou si lze zakoupit právě na toto období od 1.9.-30.11. za 1500,-Kč.

Rádi bychom připomněli, že na Máchově jezeře je zákaz chytání na živou či mrtvou rybku, z důvodu většího poškozování podměrečných ryb při tomto způsobu lovu. Dále také na horní hranici lovné míry 80 cm u štiky (štiky nad 80 cm se vrací zpět). Tím chceme podpořit přirozený výtěr tohoto nejžádanějšího dravce.

Přejeme všem rybářům krásné zážitky a bohaté úlovky a žádáme je o šetrné zacházení s rybami, které se vrací zpět do jezera.

Petrův zdar!

 

 

 

VIII. ročník rybářských závodů u Máchova jezera se vydařil

Rybářské závody u Máchova jezera se konaly v sobotu 13. května a byl to již 8. ročník této akce. První rybáři dorazili již po páté hodině ráno a samotné závody probíhaly do 12 hodin. Celkem se závodů zúčastnilo 60 rybářů z různých částí republiky. Z těchto účastníků bylo 5 v dětské kategorii a také jedna žena.

Aby měli závodníci dostatek energie na celou dobu závodů, bylo pro ně zajištěno malé občerstvení. Kromě toho byly připraveny pro všechny rybáře i ceny. Tyto ceny se většinou skládaly z rybářských potřeb, které jsou užitečné při dalším rybolovu. Nicméně mezi cenami byly také poukázky na pobyty, hotelové služby, vstupenky a další nabídky v okolí Máchova jezera, což znamená zajímavou možnost pro závodníky, aby se do našeho kraje vrátili i v průběhu roku. Také pro všechny účastníky c dětské kategorii byly připraveny pěkné ceny.

Na pomyslnou bednu si letos stoupli: první místo Petr Tošovský s váhou ryb 7,15 kg, druhé místo Zdeněk Vašíček 4,73 kg a třetí místo Jan Dušek 4,6 kg.

Celkově byly rybářské závody u Máchova jezera úspěšné a poskytly příležitost rybářům z různých míst České republiky soutěžit, sdílet své zkušenosti, a především si užít den strávený u jezera.

Rybářské závody u Máchova jezera bylo možné uspořádat díky podpoře následujících sponzorů: Martin Falta Rybářské potřeby NEUFISCH Doksy, Jana Křepelková Rybářské potřeby Mladá Boleslav, REGATA ČECHY, a. s., REGATA MÁCHOVO JEZERO, a.s., Rekreační středisko Poslův mlýn Doksy, Camp Borný – Per Staněk, hotel Grand Doksy, TrollComputers, s. r. o., Camp Karolínka, KULTURADOKSY.CZ, Chatová osada Bílý Kámen. Děkujeme za jejich finanční i materiální podporu, která přispěla k úspěchu těchto závodů.

Také bychom chtěli poděkovat společnosti Mácháč Entertainment, s.r.o., za zajištění občerstvení pro účastníky, organizátory i návštěvníky. Vaše podpora a péče o naše potřeby přispěly k příjemné atmosféře a pohodě v průběhu celého dne.

Důležité upozornění!

V sobotu 13. května 2023 bude od 6 – 12 hod uzavřen lovný úsek č. 1 Klůček a to z důvodů pořádání rybářských závodů. Současně upozorňujeme, že není možný vstup do vody pro osoby, ani zvířata.
Děkujeme za pochopení! Lovu zdar!

Mor prasat a rybářské závody

Vážení účastníci rybářských závodů,

dovolujeme si vás upozornit o mimořádných veterinárních opatření, které platí také pro k. ú. Doksy u Máchova jezera, k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat. Toto nařízení mimo jiné zakazuje vstupu veřejnosti mimo značené cesty.

Upozorňujeme účastníky rybářských závodů, že z důvodu výskytu prasečího moru je dle nařízení Krajské hygienické stanice nutné pohybovat se pouze po vyznačených cestách a na písečné části pláže Klůček, tedy v prostoru určeném pro rybářské závody: lovná místa, občerstvení, organizační zázemí. Prosíme závodníky aby bezdůvodně nevstupovali od lesních porostů.

Těšíme se na vaší účast!