Odbahněno, napuštěno…

V březnu 2017 dokončila Agentura ochrany přírody a krajiny rekultivaci Dokeské zátoky na Máchově jezeře.  Po částečném snížení provozní hladiny jezera o 1,7 m došlo k odtěžení letitého bahna ze zátoky. Tím se zde vytvořil nový prostor pro zachycování sedimentů uvolněných jednak ze zemědělské půdy v povodí Robečského potoka, ale i z řady bodových zdrojů umístěných zejména na středním a dolním toku potoka. OPS Máchovo jezero provede nyní kontrolní monitoring bodových zdrojů, které do Robečského potoka ústí v lokalitě Doksy a mohou se podílet na znečištění jezera.

Hlavním důvodem monitoringu je postupná eliminace látek s obsahem fosforu. Jde zejména o dešťovou kanalizaci svedenou do potoka, která je na některých místech evidentně kontaminována splaškovými vodami (detergenty na bázi fosforu z mycích a pracích prostředků, splašky, apod.). Město a SČVK by se měly postupně podílet na odstranění zjištěných závad.  Je nutné si ale uvědomit, že jde o běh na delší trať, výsledky vynaložených činností budou patrné nejdříve za 2-3 roky. Právě fosfáty a jiné látky s obsahem fosforu jsou důležitým faktorem, který podporuje růst a pomnožování sinic v jezeře.                                                                                                               

Odbahnění Dokeské zátoky a následná částečná eliminace fosfátů by měly omezit přísun živin do jezera, zajistit udržení kvality vody, ale i prospět zdejším mokřadům a národní přírodní památce Swamp. Do projektu, který připravila a realizovala AOPK, bylo uvolněno přes 19 milionů korun, které investor získal z evropských dotací.   

Nyní provádíme napouštění Máchova jezera, které by dosáhnout počátkem května provozní hladiny, aby nedošlo k narušení turistické sezony, na jezeře by měla být také zahájena výletní lodní doprava a dočkat by se měli i provozovatelé vodních sportů (jachting, surfing, paddle board…).

Kromě rekultivace Dokské zátoky provádí nyní zhotovitel akce též zabezpečení stoky Břehyňského rybníka dřevěnými piloty a fošnami. To by mělo zamezit dalšímu přísunu splavenin do Máchova jezera. (jb)