Dotace

Koncem roku 2015 se nám podařilo z Ministerstva zemědělství, za pomoci Státního zemědělského investičního fondu v České Lípě (SZIF), získat dotaci, určenou na podporu mimoprodukční funkce rybníků. Jejím hlavním účelem je částečná kompenzace újmy,  vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků (např. může být použita na nákup rybí obsádky, zajištění sportovního rybolovu, investiční náklady, spotřební materiál, marketing, monitoring vod, investice do technologií zlepšujících kvalitu vody v jezeře a na přítocích, atd.). Dotace byla schválena jako tzv. sazbová a její celková výše činí cca 1 700. 000 Kč, tj. 70 % z celkově požadované dotace. Využita musí být v souladu se zásadami Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím. MZ ji poskytlo jako tzv.sazbovou dotaci. Nyní čekáme na vyjádření zastupitelstva města, které příští týden s konečnou platností rozhodne o provozování sportovního rybolovu na Máchově jezeře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Jiří Brosche. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.