Kvalita koupacích vod v roce 2018

Máme za sebou nejteplejší léto od roku 1775. Alespoň podle hodnot naměřených za posledních 243 let v pražském Klementinu. Nárůst počtu tropických dnů v průběhu roku, kdy teploty překračují 30 °C extrémní a dlouhotrvající sucha spojená s čerstvým větrem, přívalové deště, které se nevsakují, ale obratem stékají do říčních koryt – to je jen výčet několika faktorů negativně ovlivňujících kvalitu i kvantitu povrchových, ale i podzemních vod.

Letošní horké a velmi suché léto mělo za následek též výrazné snížení hladiny Máchova jezera, a to až k minimální provozní hodnotě. Ta je stanovena manipulačním řádem na 266,30 m n. m. ± 0,10 m. Právě v průběhu srpna jsme naměřili hladinu sníženou o 9 cm, tedy na spodní hranici normálního provozního stavu. V tu dobu probíhal extrémní odpar vody z jezera, který nestačily přítoky zdaleka pokrýt. Hladinu se nám podařilo udržet v požadovaném rozmezí jen díky citlivé regulaci odtoku z jezera ve směru na Novozámecký rybník.

Teplé jarní počasí s sebou letos přineslo již v průběhu června poměrně masivní nárůst sinic v jezeře. Situace kulminovala počátkem července, množství sinic v jezeře se v tu chvíli pohybovalo na horní hranici 3. stupně kvality z pětistupňové řady. Prázdninové tropy bez dešťových srážek měly však za následek postupné snižování obsahu sinic až k hodnotám cca 40.000 buněk/1 ml v průběhu srpna. Vysoké červnové a červencové teploty tedy sinice dobře „nastartovaly“, ale suché počasí bez dešťů a s minimálním přítokem do jezera výrazně zpomalilo přísun sedimentů s obsahem živin (zejména fosforu), nutných pro jejich další rozvoj. Ve II. polovině září se sinice po deštích díky teplému podzimu ještě trochu vzpamatovaly, ale to již bylo po koupací sezoně a žádné závažnější problémy jsme nezaznamenali.                                                                         

Odběry vzorků pro analýzy koupacích vod byly na Máchově jezeře prováděny na schválených plážích. Jde tedy o hlavní pláž v Doksech, dále na pláž patřící kempu Klůček, v areálu Aquaparku ve Starých Splavech, v lokalitě Borný a na soukromé pláži u hotelu Port. Množství sinic zjištěných na jednotlivých plážích je do jisté míry ovlivněno i prouděním větru. Sinice jsou přítomny zejména v povrchové vrstvě vodního sloupce a jsou často unášeny k protilehlému pobřeží ve směru proudění větru. To potvrzují i data získaná z dlouhodobého monitoringu vod na Máchově jezeře.  (jb)

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Jiří Brosche. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.