Kvalita koupacích vod

Počátkem května 2017 jsme zahájili opět pravidelný monitoring kvality vod nejen Máchova jezera, ale i rybníků a přítoků v jeho povodí. Výsledky prvních odběrů prováděných v průběhu jara nás mile překvapily. Kvalita vody byla zatím ve srovnání s minulými léty podstatně lepší. Obsah sinic se držel  na nebývale nízké úrovni, stejně i obsah chlorofylu. Průhlednost vody se v porovnání se stejným obdobím loňského roku zdvojnásobila! Na základě dosud provedených analýz se nebojím  říci, že voda v jezeře si zatím drží výbornou kvalitu.

Čistotě jezera určitě výrazně pomohlo odbahnění Dokeské zátoky. Z jejího dna AOPK ČR ve spolupráci s firmou AQUASYS odstranila v průměru 60 – 80ti centimetrovou vrstvu kontaminovaného bahna, která byla pro jezero nepochybně velkou ekologickou zátěží. Při odpuštění jezera o 170 cm se vyměnil i velký objem vody v jezeře a určitě pomohla i tuhá zima. Ta omezila či zcela zastavila růst některých organismů, které kvalitě vody zrovna nepřidají.

Stále se setkáváme s dotazy turistů i místních občanů na kvalitu vody v jezeře. Uvádím proto, že aktuální informace lze obratem zjistit na webu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje www.khslbc.cz .

Jako informaci je třeba také uvést, že ne vždy jsou to sinice či vodní květ, které vizuálně ovlivňují kvalitu a průhlednost vody. Přirozený vodní zákal vzniká i kvůli přítomným neškodným řasám, a tak omylem bývá spojován s přítomností sinic. Nazelenalý zákal je v přírodních nádržích vždy, jen v průběhu léta se jeho koncentrace částečně zvyšuje. Voda pak působí zeleně. Průhlednost vody ve sloupci je často ovlivněna i pylem z kvetoucích borovic. Borovice, kvetoucí v průběhu května a počátkem června, lemují celé jezero.

Aby se minimalizovaly problémy spojené s kvalitou vody v jezeře, považujeme za nezbytné věnovat  stále větší pozornost Robečskému potoku, minimalizovat možné úniky splaškových vod, přísun fosforu a jiných živin či kontaminantů do potoka. A zároveň si musíme všichni uvědomit, že je Mácháč rybník, tudíž se koupeme v přírodní nádrži, nikoli v uměle zbudovaném bazénu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Jiří Brosche. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.