Sportovní rybolov na Máchově jezeře

V roce 2017 probíhal na jezeře již druhým rokem obnovený sportovní rybolov. Na přelomu roku je tedy možné ohlédnout se za letošní sezonou.  

Jsme velmi rádi, že obnovení tradice sportovního rybolovu v roce 2016 nebylo jen náhodným výstřelem, ale že se tuto aktivitu daří udržet v delším časovém horizontu. To je samozřejmě podmíněno zájmem rybářů o lokalitu. Řada z nich si také uvědomuje, že sportovní rybolov neslouží jen k uspokojení rybáře, že uloví rybu, ale že za finanční prostředky z povolenek můžeme nakupovat a dosazovat vhodné druhy ryb, a pozitivně tak ovlivňovat druhové složení rybí obsádky. Optimální skladba ryb následně přispívá i ke zlepšení čistoty vody v jezeře. Lze tedy říci, že se také rybáři nepřímo podílejí na čistotě a kvalitě vody.

Do jezera jsme dosadili v roce 2017 rybí obsádku v celkové hodnotě necelých 100 tis. Kč.

Prodáno bylo celkem 487 ks všech typů rybářských povolenek v celkové hodnotě 134 200 Kč. V porovnání s r. 2016 je sice výnos z jejich prodeje o něco nižší, avšak prodalo se výrazně více krátkodobých povolenek. Především denních a týdenních, zájem byl často i o tzv. víkendové povolenky na 2–3 dny. Naopak prodej sezonních povolenek mírně klesl. Velké množství povolenek se prodalo i v podzimním období, od září do konce listopadu, kdy stoupl zájem o lov dravých ryb. Na rozdíl od předchozích let jich už začíná být v jezeře dostatek.

Řada rybářů si našla na jezeře svůj oblíbený způsob lovu. I rybáři ze vzdálenějších míst se k nám vracejí lovit opakovaně. Většina z nich byla s rybolovem spokojena. Mnozí si ulovili i „svoji“ pěknou rybu, jak je vidět z úlovkových lístků. Tam se objevují nejen kapři velcí 70–80 cm, štiky 80–90 cm, ale i krásní boleni, okouni a další druhy.

V roce 2018 chceme pokračovat ve vysazování rychleného plůdku dravců (štika, candát) a násady sumce. Nasazování bolena v tomto roce vynecháme z důvodu silnějšího přirozeného výtěru a následně většího výskytu plůdku v roce 2017. Místo toho chceme podpořit candáta dosazením tzv. ročka. Přestože již došlo díky pravidelnému vysazování dravců ke znatelné redukci plevelných ryb, i nadále chceme vyvíjet tlak na nově vytíraný plůdek cejna a plotice. Jejich generačních kusů je v jezeře stále dostatek. U kapra plánujeme opět dosazení trofejních kusů, stejně jako v minulé sezoně.

Od výlovu v roce 2014 jsme do jezera postupně nasadili ryby již asi za 500 000 Kč. Zkvalitnění rybí obsádky, dorůstání vysazených ryb, dosazování nejen dravců, ale i trofejních kaprů, to vše předurčuje, že následující sezony budou stále zajímavější a lepší.  Proto i v nadcházejícím roce rádi uvidíme na březích Máchova jezera všechny slušné rybáře, a to jak místní, tak ze širokého okolí. Všem přejeme krásné a bohaté úlovky.

Podzim na jezeře

Jak jsme již dříve informovali, byla kvalita koupacích vod letos v porovnání s uplynulými roky výrazně lepší. To potvrzovaly jak průběžně prováděné kontrolní odběry Krajské hygienické stanice v Liberci, tak i výsledky zjištěné vodohospodářskou laboratoří Povodí Ohře.

Máchovo jezero není typický chovný rybník. Tím, že leží v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a zároveň je hojně navštěvovaným turistickým cílem, je třeba zajistit rovnováhu mezi oběma hlavními cíli – ochranou přírody a rekreačními účely. Na jezeře platí celá řada omezení oproti běžným produkčním rybníkům. Povolen je zde pouze sportovně-rekreační rybolov a dosazování rybí obsádky musí být prováděno citlivě, vždy po dohodě s ochranáři. Právě z výše uvedených důvodů jsme podali letos opakovanou žádost o finanční náhradu z dotačního programu Mimoprodukční funkce rybníků. Její posouzení právě probíhá a s výsledkem budeme seznámeni v průběhu prosince 2017.

Na říjen jsme spolu s vedením města připravili schůzku věnovanou eutrofizačním procesům (obohacování vod živinami) v oblasti Máchova jezera a jeho přítoků. Jednání se mimo jiné zúčastnili AOPK ČR, SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Povodí Ohře, SČVK, KHS Libereckého kraje, přední český hydrobiolog RNDr. Duras a další. Cílem jednání byla především odborná diskuze k aktuálnímu zásobování vod Máchova jezera množstvím živin, především fosforem. Přestože finální stanovisko v této otázce zatím nepadlo, využití železitého koagulantu ke srážení obsahu fosforu na přítoku jezera odborníci spíše nedoporučují.

Sportovní rybolov byl pro letošní sezonu ukončen k 30. listopadu. Rybáři mohli od září lovit i dravce a jak ukazují prodeje povolenek za poslední měsíce, byl o ně dost velký zájem. Celkovému zhodnocení rybolovu v právě ukončené sezoně se budeme ale věnovat v příštím čísle DZ.

Nadešel čas dravců

Na začátek září se těší také rybáři na Máchově jezeře. Pozvolna přichází podzim a s ním i sezona lovu dravců. Dny se krátí, noci prodlužují, sluneční aktivita se snižuje, svátek rybářů přichází.

Z těch hlavních dravců přítomných v jezeře je třeba jmenovat štiku, candáta, bolena či sumce.

Nejúspěšnějšími měsíci pro lov štiky jsou na jezeře právě září a říjen, kdy štika zabere kdykoli během dne a ke konci lovné sezony pak kolem oběda. Štika obecná je velmi plachá, proto je potřeba se na břehu vždy dobře ukrýt. Patří mezi příbřežní dravce a u nás ji lovíme pouze na přívlač. Mezi našimi rybáři je štika velmi oblíbenou rybou.

Bolen, patřící mezi kaprovité ryby, je jediným druhem této čeledi, který se v dospělosti živí výhradně jako dravec. V květnu letošního roku bylo možné na Mácháči přímo z mostu vedoucího přes jezero opakovaně pozorovat hejna bolenů při vytírání. Byl to nádherný pohled na dospělé dravce, které jsme nasazovali do jezera před několika lety. Zcela zjevně se bolenovi u nás dobře daří a nyní, na přelomu léta a podzimu, nastává nejlepší období pro jejich lov.   

Candát obecný je dravec z čeledi okounovitých, kterého do jezera doplňkově vysazujeme již řadu let.  Candátí sezona v nádržích a rybnících obecně začíná v září, trvá přes celý říjen a končí v listopadu. Candáti jsou nejaktivnější za šera a za tmy. Berou hlavně časně ráno či večer, ale chytat se mohou i přes den. Aktivitou candáti hýří před bouřkou, kdy dochází k prudké změně tlaku.                                                      Rybáři i konzumenty je tato ryba ceněna i pro svoji výbornou chuť.

Typickým nočním dravcem je sumec velký. I s ním se mohou sportovní rybáři na jezeře setkat. Lov sumce je velmi obtížný. Právě proto je mezi rybáři hodně ceněným úlovkem. Stojaté vody s bahnitým dnem a bujnější vegetací jsou pro sumce ideálním útočištěm. Na noc opouští svá místa úkrytu a vydává se na lov. Sumec se běžně dožívá 20 až 40 let, proto patří do skupiny dlouhověkých ryb. Ve dvacátém roce života dorůstá délky cca 150–200 cm a může dosáhnout hmotnosti 100 kg i více. Proto je lepší na lov vyrazit raději ve dvou.

Rybářům, kteří ještě neokusili noční lov dravců přívlačí, doporučujeme, aby využili konce léta a teplejšího podzimního počasí a vyrazili časně ráno nebo k večeru s náčiním k jezeru. Najdete tu nejen klid a pohodu, ale i nějaké dravce. A pokud se hned nezadaří, nepropadejte skepsi či bezmoci, zítra je den také…   

 

Slasti a strasti letní sezony

V době, kdy píši tento článek, máme za sebou více než dvě třetiny letní turistické sezony. Na nepřízeň počasí si dosud určitě nemohou stěžovat návštěvníci našeho regionu, ba ani subjekty nabízející služby v oblasti cestovního ruchu. Řadu tropických prázdninových dnů občas vystřídalo oblačné počasí s přeháňkami, ale i ty k létu patří. Kvalita koupací vody v Máchově jezeře se v porovnání s loňským rokem zlepšila, voda je zatím stále hodnocena na všech plážích jako vyhovující, u některých sledovaných parametrů (sinice, fosfor celkový i rozpustný, obsah chlorofylu,atd.) se zlepšení kvality projevilo výrazně.                                                                                                                

V těchto dnech rozjíždíme jednoduchý botanický monitoring zaměřený na aktuální stav vodní vegetace, zejména ponořených zelených rostlin. Poslední podobné zhodnocení bylo prováděno v roce 2012, je tedy nutné zajistit další kontrolu i s ohledem na složení rybí obsádky dosazované v posledních třech letech. 

V průběhu prázdninové sezony se u jezera stále setkáváme s neukázněnými návštěvníky, za nimiž zůstávají malé i větší škody a nepořádek. Příkladem za všechny může být posprejovaný altán v Doksech na komunikaci vedoucí k hlavní pláži, odpadkové koše vysypané na turistické stezky, poškozené lavičky, nepovolené rozdělávání ohňů v lesích kolem jezera doslova na každém kroku.                                  

Arogance některých dovolenkářů skutečně nezná mezí. Němečtí turisté, ignorující dopravní značení, nejednou najeli svými vozy na pozemky chráněné krajinné oblasti ve směru k pláži Klůček a k odjezdu je přiměly až pokuty městské či státní policie. Podobná je i situace kolem nově zbudovaného přístavního mola ve Starých Splavech. V zakázané stometrové zóně kolem přístaviště se koupe mnoho návštěvníků, malými dětmi bez dozoru počínaje a seniory konče. Nejvíce nás ale fascinoval otec, který se, navzdory několika výstražným cedulím, procházel s malými dětmi po obvodu výpustní kašny na hrázi jezera.                                                                                  

Koupající si mnohdy ani neuvědomují, že při koupání, plavání a potápění se ve vodní cestě se stávají účastníky plavebního provozu stejně jako ti, kteří si půjčili loďku, šlapadlo či surf. Dvojnásob to pak platí pro motorová plavidla. Pro ty, kteří milují adrenalin, je určitě lepší zaplatit si vybraný adrenalinový zážitek u firmy, jež tyto aktivity provozuje, než skákat z mola šipku pár metrů před přistávající výletní lodí a doufat, že budu rychlejší.

Právě z výše uvedených důvodů zvažujeme před zahájením turistické sezony 2018 přípravu workshopu pro provozovatele kempů, rekreačních zařízení, pro majitele půjčoven loděk a jiných plavidel, provozovatele pláží atd. Spolu s městem a Regatou Máchovo jezero, za účasti Státní plavební správy či Povodí Ohře jakožto správce vodní cesty bychom je chtěli upozornit na aktuální legislativní předpisy a pravidla. Seznámit je se zákonem o vnitrozemské plavbě či vyhláškou o pravidlech plavebního provozu. Vše doplníme praktickými zkušenostmi a doporučeními orgánů dohlížejících na stav vodních cest či na plavbu.

Kvalita koupacích vod

Počátkem května 2017 jsme zahájili opět pravidelný monitoring kvality vod nejen Máchova jezera, ale i rybníků a přítoků v jeho povodí. Výsledky prvních odběrů prováděných v průběhu jara nás mile překvapily. Kvalita vody byla zatím ve srovnání s minulými léty podstatně lepší. Obsah sinic se držel  na nebývale nízké úrovni, stejně i obsah chlorofylu. Průhlednost vody se v porovnání se stejným obdobím loňského roku zdvojnásobila! Na základě dosud provedených analýz se nebojím  říci, že voda v jezeře si zatím drží výbornou kvalitu.

Čistotě jezera určitě výrazně pomohlo odbahnění Dokeské zátoky. Z jejího dna AOPK ČR ve spolupráci s firmou AQUASYS odstranila v průměru 60 – 80ti centimetrovou vrstvu kontaminovaného bahna, která byla pro jezero nepochybně velkou ekologickou zátěží. Při odpuštění jezera o 170 cm se vyměnil i velký objem vody v jezeře a určitě pomohla i tuhá zima. Ta omezila či zcela zastavila růst některých organismů, které kvalitě vody zrovna nepřidají.

Stále se setkáváme s dotazy turistů i místních občanů na kvalitu vody v jezeře. Uvádím proto, že aktuální informace lze obratem zjistit na webu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje www.khslbc.cz .

Jako informaci je třeba také uvést, že ne vždy jsou to sinice či vodní květ, které vizuálně ovlivňují kvalitu a průhlednost vody. Přirozený vodní zákal vzniká i kvůli přítomným neškodným řasám, a tak omylem bývá spojován s přítomností sinic. Nazelenalý zákal je v přírodních nádržích vždy, jen v průběhu léta se jeho koncentrace částečně zvyšuje. Voda pak působí zeleně. Průhlednost vody ve sloupci je často ovlivněna i pylem z kvetoucích borovic. Borovice, kvetoucí v průběhu května a počátkem června, lemují celé jezero.

Aby se minimalizovaly problémy spojené s kvalitou vody v jezeře, považujeme za nezbytné věnovat  stále větší pozornost Robečskému potoku, minimalizovat možné úniky splaškových vod, přísun fosforu a jiných živin či kontaminantů do potoka. A zároveň si musíme všichni uvědomit, že je Mácháč rybník, tudíž se koupeme v přírodní nádrži, nikoli v uměle zbudovaném bazénu.

Proběhl II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře

Stejně jako minulý rok uspořádala OPS Máchovo jezero letos již II. ročník rybářských závodů. Termín jejich konání byl letos posunut na 13. květen. Vybrán byl nejen kvůli teplejšímu počasí, ale hlavně z důvodu pomalého napouštění Máchova jezera, které bylo v zimním období odpuštěno z důvodu odbahnění Dokeské zátoky. Máchovo jezero se díky své rozloze a nízkému přítoku napouští velmi pomalu. Teprve v polovině května se výška hladiny přiblížila provoznímu stavu. Na druhou stranu v květnových termínech probíhá většina rybářských závodů v blízkém i dalekém okolí. Proto jsme rádi, že si naše závody spojené s návštěvou Máchova jezera zvolilo přibližně stejné množství příznivců sportovního rybolovu jako minulý rok. Závody proběhly v úseku č. 1 v Doksech v oblasti pláže Klůček, a to pro jeho snadnou dostupnost, technické zázemí, ale i pěkné prostředí.

Veškeré informace o závodech, možnost přihlášení, registrace atd. byly uveřejněny na našich webových stránkách www.opsmachovojezero.cz , v Dokském zpravodaji, na rybářském serveru „MRK-stále na rybách“, na facebooků  rybářů, na ČR Sever, ale i v dalších médií. Organizace a pravidla závodů  zůstala stejná, jak jsou závodníci zvyklí.

Pravidelným dosazováním ryb je obsádka v tomto úseku velmi slušná. To potvrzují i úlovky rybářů z předešlých dní. Teplé, chvílemi i slunečné počasí vybízelo k příjemnému až k lenošivému posezení u vody. Stejný pocit o lenošení však měly i ryby. V den závodu bohužel držely asi dietu. Přesto ti nejlepší rybáři svými nástrahami pár ryb k záběru „přemluvili“.

 

Výsledky závodů podle hmotnosti:

Jméno a příjmení Počet bodů Pořadí
Velebný Pavel 3620 1
Dědek Lukáš 2310   2
Šlambora Jiří 800 3
Dičko Robert   470 4
Witschel Martin 270 5
Křivánek Miroslav 260 6
Strejček Zdeněk 50 7
     
Dětská kategorie    
Dědek Lukáš   2310 1
Witchel Martin 270 2
Strejček Zdeněk 50 3

 
Závod byl ukončen dle plánu ve 12 hodin. Po té si všichni rybáři mohli dopřát občerstvení, které pro ně i další přihlížející po celou dobu zajišťovali Milan a Magda Adamovi. Za to jim mnohokrát děkujeme.

Ve 13 hodin začalo slavnostní vyhlašování vítězů a předávání cen. Jsem velice rád, že opět přijala pozvání i starostka města Doksy Ing. Eva Burešová a osobně předala krásné a hodnotné ceny těm nejlepším. Nikdo však neodcházel s prázdnou. Ceny byly připraveny pro všechny zúčastněné. Zvláštní ceny také obdrželi nejmladší účastníci.

Za to, že jsme mohli předat všem hodnotné ceny, patří náš dík sponzorům celé akce, kterými byly: Rybářské potřeby Křepelka, Neufish Falta, Restaurace Heller, Regata MJ.

V neposlední řadě chci poděkovat pořadatelům: Ota Hlaváč, Jiří Brosche, Martin Falta, Jiří Klíma, Luboš Hanzlík, kteří ve svém volném čase přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

Dle mého mínění se II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře vydařil. Věřím, že většina rybářů byla spokojena s připraveností a organizací závodů a že se budou opět rádi vracet na Máchovo jezero a pokoušet zde své rybářské štěstí.

Sejdeme se na Mácháči

Na sobotu 13. května připravujeme rybářské závody na Máchově jezeře.  Budou se konat v lovném úseku č. 1  „pod břízkami“  a v areálu  pláže Klůček.  Úsek je rybáři oblíben a často navštěvován, protože se sem ryby přirozeně stahují. Počátkem  týdne jsme dosadili do uvedených míst ještě trofejní kapry, abychom zvýšili atraktivitu blížících se závodů pro rybáře i návštěvníky.Všem závodníkům přejeme  hodně štěstí a bohaté úlovky…

DSC07090DSC07077DSC07092DSC07071

Chytám, chytáš, chytáme…

Máchovo jezero nabízí dnes návštěvníkům různé aktivity. Je významnou rekreační oblastí, desetitisíce turistů zde tráví svoji dovolenou od jara do podzimu. Nabízí zájemcům široké sportovní vyžití (koupání, jachting, tenis, plážový volejbal, cyklistika, atd.) K těmto sportům přibyl v loňském roce i sportovní rybolov.

Jezero není účelovým rybářským revírem, leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, kde je nutné  udržovat rovnováhu mezi turistickým ruchem, ekologickými a hygienickými limity. Jednou z priorit je kvalita vody. Ta ovlivňuje jak množství, tak druhové složení nasazovaných ryb. Voda není a nikdy nebude přesazována kaprem, jak je tomu v některých soukromých revírech. Naším cílem je vybudovat na Mácháči vyrovnanou, přirozenou a druhově pestrou rybí obsádku.

V jezeře se dobře daří bílé rybě (cejn,plotice). Má ale tendenci k přemnožování, proto již od posledního výlovu v r. 2014 pravidelně vysazujeme větší množství dravých ryb (štika, candát, sumec, bolen), jak ve stádiu rychleného plůdku tak i násady. V tomto trendu budeme pokračovat i letos. K dravé obsádce přisazujeme i trofejní kapry.

Rybáři se  mohou letos těšit na pěkné kapříky, většího cejna, krásného lína, ale i slušného okouna. Těch se objevuje víc a víc. V létě se pak přidá sumec, který sežere kdeco a už loni pár rybářů překvapil. Na podzim, po zahájení lovu dravců, rozhodně štika. Ta je zastoupena již všemi věkovými kategoriemi, už loni se chytly kusy 80 – 90cm. Na rybáře, kteří skutečně umí, čekají i nádherní boleni 60-70cm i více.

Snad ještě informace pro ty, kteří pojedou do Doks rybařit poprvé: povolenky k lovu seženou kromě Infocentra v Doksech i na několika dalších místech (Regata Máchovo jezero, jacht klub Staré Splavy, kemp Andrea, hotel Port,  informační centrum ve Starých Splavech).

Závěrem tedy všem Petrův zdar !

 

Úlovky letošního jara..

DSC_0443 DSC_0457

Rybářské závody květen 2017

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero a město Doksy zvou všechny příznivce sportovního rybolovu na II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře.

Datum konání: 13. května 2017

Místo konání: Máchovo jezero, pláž Klůček, Doksy (viz mapka), GPS: 50.5785975N, 14.6546872E, rybářský úsek č. 1 (oblast Klůček)

Parkování: v místě závodu u pláže Klůček

Startovné: 250 Kč / účastník

Prezentace: od 6.30 hod. na pláži u stánku s občerstvením

Zahájení a trvání závodu: 8.00 – 12.00 hod.

Způsob lovu: feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jedním háčkem

Bodování: 1g = 1 bod

Účast: z důvodu omezeného počtu (max. 60 závodníků) je nutná včasná rezervace

Přihlášky: mailem na info@opsmachovojezero.cz

Podrobné informace o závodu: www.opsmachovojezero.cz

Rybí obsádka: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, okoun, kapr…

Občerstvení: v ceně startovného

Ceny: budou zajištěny hodnotné ceny od níže uvedených sponzorů

Ředitel závodu: Jiří Holub, tel: 777 577 768

 

Sponzorují:

neu fish      regata    restaurace            rybarmachovo

 

Propozice a závodní řád pro II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře

 1. Startovní místa se losují při prezentaci.
 2. Způsob lovu = feeder, položená, plavaná s jedním návazcem jedním háčkem.
 3. Lov povolen na 1 prut.
 4. Závod trvá 4 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů.
 5. Bodování – do výsledku budou započítány všechny druhy živých ulovených ryb, 1 gram ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a ukončeno zatroubením.
 6. Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny k váze jen v samotném vezírku. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací s maximální šetrností ihned do vody.
 7. Ryba, která byla vylovena  až po ukončení závodu nebude počítána.
 8. Při rovnosti bodů rozhoduje los.
 9. Závodit mohou všichni, kdo mají čas, chuť a registrují se na startovní listinu. (info@opsmachovojezero.cz)
 10. Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení úlovku a jeho navrácení vodě.
 11. Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a podběrák.
 12. Krmení je povoleno vždy 10 minut před zahájením závodu.
 13. Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!
 14. Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu, pokud si to vyžádají okolnosti.
 15. Připomínky k průběhu závodu lze předložit organizačnímu výboru nejpozději do 10 minut po skončení závodu.
 16. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
 17. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodu.

Občerstvení a sociální zařízení je v místě konání závodu.

Petrův zdar a plné vezírky!

Mapa závodu:

mapa               mapa2