Nový koordinátor Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

V měsíci srpnu proběhlo výběrové řízení na pozici koordinátora OPS Máchovo jezero. Novým koordinátorem se stal pan Jiří Brosche.

Koordinátor především vyhledává finanční zdroje důležité pro zajištění bezproblémového chodu společnosti. Podílí se na  přípravě a zpracování projektů dotovaných z prostředků EU či regionálních zdrojů. Po administrativní stránce zajišťuje chod společnosti, kontroluje  plnění mandátních smluv s městem Doksy ohledně péče o Máchovo jezero a provozu jednotného navigačního systému. Dále spolupracuje při plnění úkolů s MÚ Doksy, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Povodím Ohře, akreditovanými laboratořemi zajišťujícími pravidelný monitoring kvality vody v Máchově jezeře i dalších vodních zdrojích v dokském regionu.