Při vypouštění Máchova jezera bylo přeneseno více než 10 tisíc škeblí a na tři stovky raků

Při podzimním vypouštění Máchova jezera probíhal záchranný sběr velkých mlžů a raků. Velcí mlži se vyskytovali především v Dokeské zátoce, v menší míře i v jiných částech Máchova jezera (severní zátoka, Břehyňská zátoka). Většinu (cca 80 – 90 %) mlžů tvořila zvláště chráněná škeble rybničná, dalšími druhy byla škeble říční a velevrub malířský. Celkem bylo přeneseno 10 300 jedinců.

Raci bahenní se naopak koncentrovali především v okolí výpusti. Vyhovuje jim totiž skalnatý břeh s dostatkem vhodných úkrytů. Nejvíce raků bylo sebráno při výlovu, kdy pomáhali i dobrovolníci, a celkový počet se ustálil na třech stovkách jedinců. Ve srovnání s  výlovem v roce 2008 byl zjištěn výrazně vyšší počet velkých mlžů a především raků.

Záchranný sběr prováděli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj), kteří zároveň koordinovali sběr prováděný zasmluvněným subjektem. Při výlovu a bezprostředně po něm pomáhali i dobrovolníci z řad veřejnosti a ČSOP.

Po výlovu byla zahájena vlastní rekonstrukce kašnového přelivu. Nejprve specializovaná firma pomocí těsnící injekční clony započala se sanací skalního podloží.  Zároveň byl zbourán manipulační objekt s žulovým obkladem na hrázi a zahájena výstavba provizorní hrázky z košů s kamenem. Do takto vzniklé hráze byly osazeny trouby, které budou zabezpečovat „suchý“ prostor stavby v průběhu její realizace. Po dokončení injektáže bude ihned v první polovině prosince zahájeno opětovné napouštění jezera.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Jiří Brosche. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.