Sezona na jezeře pomalu končí

Turistická sezona 2019 se pomalu chýlí ke konci, a tak nastal čas bilancovat letošní sezonu z pohledu OPS Máchovo jezero.

Koncem února jsme se zúčastnili v Sedmihorkách semináře pořádaného firmou Photon Water Technology. Akce byla zaměřena na využití ultrazvukové technologie k potlačení  a likvidaci sinic na přírodních vodních plochách. Technologie byla v té době již odzkoušena na některých nádržích v České republice (Hamr na Jezeře, Hostivařská přehrada, Velký rybník u Hroznětína atd.). Prezentované výsledky však nebyly příliš pozitivní. Proto jsme se rozhodli po diskuzi s ochranáři, odborníky z oblasti hydrobiologie či provozovateli výše uvedených vodních ploch ultrazvukovou technologii zatím na jezeře nezkoušet z důvodu velmi nejistých výsledků v porovnání s vynaloženými náklady.

Od května 2019 probíhal na jezeře opět monitoring koupacích vod na jednotlivých schválených plážích. Podílela se na něm Krajská hygienická stanice Libereckého kraje a Povodí Ohře.                                                                                                                   

Obsah sinic výrazně nevybočil z dlouhodobého normálu. Zvýšil se  v průběhu června, kdy byla voda zařazena do třetího kvalitativního stupně z pětistupňové řady  (nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat). Ve třetím stupni vydržela až do konce koupací sezony, tedy stejně jako v předchozích letech. Zhoršená byla i průhlednost vody v jezeře, minimální naměřené hodnoty 0,45m dosáhla na přelomu července a srpna. Vyšších hodnot dosáhl také obsah chlorofylu A.

O prázdninách jsme opět několikrát odebírali vzorky vodních cévnatých rostlin v širší břehové zóně po obvodu celého jezera s výjimkou pláží a přilehlých pobřežních lokalit, kde se tyto rostliny prakticky nevyskytují. Protože zelené vodní rostliny sledujeme již třetí rok, bude možné letos po vyhodnocení výsledků posoudit změny, kvalitativní i kvantitativní vývoj vegetace, a to již v závislosti na delším časovém horizontu.

Zejména o víkendech se v průběhu letní sezony na Máchově jezeře pohybovala motorová plavidla se spalovacími motory o výkonu do 10 kW (a nikoli jen ve výtlačném režimu, ale i ve skluzu). Laická veřejnost se sice často odkazuje na vyhlášku Ministerstva dopravy ČR č. 46/2015 či na některé zavádějící mediální zprávy, které se po vydání výše uvedené vyhlášky objevily, skutečnost je ale jiná. Zjednodušeně řečeno, přestože příloha vyhlášky č. 46/2015 navozuje dojem, že plavba malých plavidel se spalovacím motorem je při plutí ve výtlaku povolena, platí též vodní zákon (zákon je nadřazený vyhlášce), dle kterého je plavba veškerých plavidel se spalovacím motorem na Máchově jezeře zakázána s výjimkou výletních lodí provozovaných Regatou Máchovo jezero, člunů integrovaného záchranného systému, Státní plavební správy, správce vodních toků nebo držitele vodoprávního povolení určeného k chovu ryb. Na použití malých motorových plavidel se poskytuje výjimka též místním jachtklubům, které o ni každoročně žádají. Ostatní malá plavidla se spalovacím motorem musí o výjimku žádat příslušný vodoprávní úřad. Ten pak ve správním řízení po projednání se Státní plavební správou může výjimku udělit. Na udělení výjimky není ale právní nárok. Proto jsme o zvýšení kontrol plavidel v průběhu léta požádali Policii ČR.

S příchodem září se dočkali i rybáři natěšení na sezonu dravců. V jezeře je řada dravých ryb a my jsme obdrželi od AOPK ČR souhlas k lovu dravých ryb z malých bezmotorových plavidel (pramice, čluny apod.) i pro letošní rok. Po jarním doplnění obsádky jsme v září ještě do jezera dosadili candáta – ročka a v říjnu bude na řadě štika ve stádiu násada 0,5–1 kg. Zájem o rybolov ze strany rybářů byl do poloviny září zhruba na úrovni loňského roku, ale konečné zhodnocení bude možné provést až počátkem prosince po ukončení rybářské sezony.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Jiří Brosche. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.