Výběrové řízení na pozici koordinátora společnosti

Ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátor. Jedná se o práci v Doksech, zaměřenou zejména na vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění společnosti, přípravu, zpracování a řízení projektů, zajišťování administrace chodu společnosti a zajišťování plnění mandátních smluv s městem Doksy ohledně péče o Máchovo jezero a provozu jednotného navigačního systému.

Požadavky na výběrové řízení naleznete ZDE. Přihlášky je nutné zaslat do 7. 8. 2015 do 12,00 hod.