ČINNOSTI OPS OHLEDNĚ SPRÁVY MÁCHOVA JEZERA

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen OPS MJ) se po letech vyjednávání se správcem Máchova jezera přiblížila ke své stěžejní náplni práce, kterou je zajištění kvality vody v Máchově jezeře. Bez potřebného oprávnění nemohla uskutečnit své záměry a cíle v plném rozsahu. Tomuto důležitému kroku předcházelo uzavření nájemní smlouvy na Máchovo jezero mezi AOPK ČR a městem Doksy. Ve stručnosti Vás chci informovat o tom, co tato změna v právním vztahu k Máchovu jezeru znamená pro OPS MJ.

Na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Městem Doksy a OPS MJ zajistí OPS MJ činnosti ohledně hospodaření s rybí obsádkou, na které má OPS MJ potřebné oprávnění. V Máchově jezeře převládá tzv. „bílá“ ryba, která má negativní vliv na kvalitu vody v Máchově jezeře. Prioritou proto je vypustit na podzim tohoto roku Máchovo jezero a slovit rybí obsádku v Máchově jezeře. Vhodná regulace rybí obsádky je jednou z důležitých akcí pro dosažení dlouhodobé kvality vody v jezeře.

Pokud bude k udržení kvality vody Máchova jezera třeba aktivní zásah, zajistí OPS MJ administrativu spojenou s aplikací vhodné technologie. Vzhledem k finanční náročnosti a krátkodobému efektu neuvažujeme pro tento rok o aplikaci polyaluminiumchloridu dodávaného pod výrobní značkou PAX – 18 k zamezení rozvoje sinic v letních měsících.

Kvalita vody bude nadále sledována formou monitoringů, které nechává OPS MJ každoročně zpracovat od Povodí Ohře, s.p. a Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

OPS MJ dále zajistí ve spolupráci s nájemci ostatních rybníků rybničních soustav Robečského a  Břehyňského potoka manipulaci s vodou. Na základě programu TBD a vodního zákona vykoná pověřený pracovník technicko-bezpečnostní dohled nad vodním dílem Máchovo jezero.

Pro zajištění čistoty okolí Máchova jezera zejména jeho břehů a hrází bude OPS MJ ve spolupráci s Městem Doksy popř. Úřadem práce a zapojením dobrovolníků odklízet odpadky a zajišťovat běžnou údržbu.

OPS MJ zajistí své činnosti v návaznosti na tyto strategické dokumenty: „Studie návrhu opatření k zamezení masového rozvoje sinic v Máchově jezeře“ a „Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka“. Se studií AOPK se můžete podrobně seznámit v sekci „ke stažení“.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je trajerova. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.