Turistický informační a navigační systém k ubytovacím a dalším zařízením v okolí Máchova jezera

V současné době je značení ke komerčním cílům v obci Doksy a Staré Splavy nejednotné, zastaralé a nevzhledné. Ve většině případů jsou směrové tabule umisťované na různé plochy bez povolení. Záměrem Města Doksy je stávající nepovolenou reklamu odstranit a zavézt v obcích nový jednotný navigační systém. Přípravou a realizací navigačního systému ke komerčním cílům pověřilo Město Doksy Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero, která má vyřízena veškerá povolení k realizaci tohoto systému.

V první fázi se jedná o umístění směrových tabulí o rozměru 20×100 cm na sloupy veřejného osvětlení a dřevěné sloupy firmy Telefónica. Max. počet ukazatelů na jednom sloupku: 5 ks. Směrové tabule budou jednotného vzhledu a umístěné dle pravidel Policie ČR.

V druhé fázi dojde k umístění směrových tabulí na samostatné sloupky (tam kde nelze využít sloupy VO/Telefónica). Týká se hlavně oblasti „Pod Borným“.

 OPS Máchovo jezero nabízí realizaci navigačního systému ke komerčním zařízením tzv. na klíč. A to včetně projednání s dotčenými úřady a všech patřičných schvalovacích úkonů, k dosažení konečných povolení, nutných pro realizaci navigačního systému.

V rámci služeb „na klíč“ pro Vás zajistíme:

 a)    Vytipování vhodných sloupů v obci pro realizaci navigačního systému ke komerčním cílům.

b)    Projednání umisťování směrových tabulí o rozměru 20×100 cm s vlastníky majetku a Policií ČR

c)    Vyřízení dopravně inženýrského rozhodnutí.

d)    Zadání objednávky na výrobu a instalaci směrových tabulí certifikovanému dodavateli. Cenová nabídka za výrobu a montáž viz níže.

e)    Realizaci a provoz navigačního systému ke komerčním cílům zahrnující: vyřízení žádosti a DIR, zajištění povolení a souhlasů dotčených subjektů, opravy poškozených tabulí z důvodu vandalismu do výše vybraného udržovacího poplatku: 500 Kč/1 ks ukazatele).

f)     Monitoring nepovolené reklamy v obci.

 Vzhled směrových tabulí ke komerčnímu cíli:

  • Rozměr: 20×100 cm v hliníkovém rámu s bezpečnostními zaoblenými hranami
  • Nereflexní úprava;
  • Grafické provedení nebude zaměnitelné s dopravními značkami ani dopravními zařízeními
  • Obsah: logo, text (název komerčního objektu), šipka
  • Písmo – standardně černá barva (možnost i barevná varianta dle požadavku klienta), podklad – béžový (slonovinová kost), barevné logo

Cena za výrobu směrových tabulí a udržovacího poplatku:

  • výroba směrových tabulí 20×100 cm, včetně grafického zpracování, montáže a dopravy = á 2000 Kč / 1 ks ukazatele (cena zahrnuje DPH) – cena se může měnit v závislosti na velikosti objednávky a barevného provedení.
  • Roční udržovací poplatek (zahrnuje realizaci a provoz systému viz bod e) = 500 Kč / 1 ks ukazatele

V případě zájmu o spolupráci, mě prosím kontaktujte.

Lenka Trajerová, DiS.

ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

www.opsmachovojezero.cz

e-mail: trajerova@opsmachovojezero.cz

mobil: +420 773 800 283

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je trajerova. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.