DOTACE NA ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Regionální rada soudržnosti NUTS II Severovýchod vyhlásila výzvu pro předkládání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod, oblast podpory 3. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3. 2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Délka trvání výzvy je 26. října 2009 – 29. ledna 2010 (do 12 hodin).

Místní akční skupina LAG Podralsko připravuje též vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, mimo jiné do fishe 3 Podpora cestovního ruchu/nezakládající veřejnou podporu a fishe 4 Podpora cestovního ruchu/zakládající veřejnou podporu. V době redakční uzávěrky není ještě výzva zveřejněna, její ukončení se však plánuje v průběhu ledna 2011.

Výše uvedené dotace jsou určeny pro veřejné i soukromé subjekty.

Ing. Eva Burešová
Ředitelka společnosti
Zdroj: Dokský zpravodaj 12/2009