Analýza potřeb rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Naše Společnost Máchovo jezero se vedle ochranny životního prostředí, zabývá také rozvojem cestovního ruchu Máchova kraje, především pak Máchova jezera. Na začátku všech efektivně a dlouhodobě vykonávaných aktivit musí být známý nejenom cíl, ale také možnosti, nástroje a cesta jak tohoto cíle dosáhnout. Cíl je zřejmý „zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera“, to jak cíle dosáhnout je dlouhá cesta průzkumů a analýz, reálných myšlenek i vizí odborníků, podnikatelů a veřejnosti.

Celý příspěvek

NOVÉ PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ STŘEDISKO V REGIONU

Dovolte, abych Vám touto cestou představila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero), která se stala novým členem MAS LAG Podralsko. Společnost Máchovo jezero byla založena v prosinci 2006, aby podněcovala, spolupodílela se, organizovala, hledala finanční prostředky a vyvíjela vlastní činnost, to vše směřující k čistotě vod Máchova jezera a s tím navazujícím rozvojem cestovního ruchu.
Celý příspěvek

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2009

Rok 2009 nebyl prvním rokem fungování Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, můžeme ale říci, že se díky podpoře fondů EU stal prvním rokem s oficiální kanceláří, pravidelným provozem a kompletním zajištěním aktivit. Přesto, že Vás o našich aktivitách pravidelně informujeme, dovolujeme si udělat malé ohlédnutí nad zásadními věcmi roku.

Celý příspěvek

DOTACE NA ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Regionální rada soudržnosti NUTS II Severovýchod vyhlásila výzvu pro předkládání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod, oblast podpory 3. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3. 2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Délka trvání výzvy je 26. října 2009 – 29. ledna 2010 (do 12 hodin).

Místní akční skupina LAG Podralsko připravuje též vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, mimo jiné do fishe 3 Podpora cestovního ruchu/nezakládající veřejnou podporu a fishe 4 Podpora cestovního ruchu/zakládající veřejnou podporu. V době redakční uzávěrky není ještě výzva zveřejněna, její ukončení se však plánuje v průběhu ledna 2011.

Celý příspěvek

INFORMAČNÍ TABULE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ U MÁCHOVA JEZERA

Jednou z aktivit a prvotních zájmů Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero je ochrana životního prostředí v souladu s podporou rozvoje cestovního ruchu. Správní rada společnosti svým usnesením ze dne 14. dubna 2009 odsouhlasila přípravu projektu na vybudování informačních tabulí u Máchova jezera na téma ochrany životního prostředí. Na projekt byla získána dotace z grantového fondu Libereckého kraje ve výši 90%, tj. 45 900 Kč
Celý příspěvek

WORKSHOP CESTOVNÍHO RUCHU

V minulém čísle Dokského zpravodaje jsme Vás zvali na pracovní setkání podnikatelů, zástupců veřejné správy a přátel v cestovním ruchu. Setkání se konalo 4. srpna ve Starých Splavech za účasti téměř 30 osob z řad především podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, dále zástupců Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero a veřejné správy a také místních obyvatel.
Celý příspěvek

INFORMAČNÍ TABULE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ U MÁCHOVA JEZERA

Jednou z aktivit a prvotních zájmů Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero je ochrana životního prostředí v souladu s podporou rozvoje cestovního ruchu. Správní rada společnosti svým usnesením ze dne 14. dubna 2009 odsouhlasila přípravu projektu na vybudování informačních tabulí u Máchova jezera na téma ochrany životního prostředí. Na projekt byla získána dotace z grantového fondu Libereckého kraje ve výši 90%, tj. 45 900 Kč

Celý příspěvek

WORKSHOP CESTOVNÍHO RUCHU

V minulém čísle Dokského zpravodaje jsme Vás zvali na pracovní setkání podnikatelů, zástupců veřejné správy a přátel v cestovním ruchu. Setkání se konalo 4. srpna ve Starých Splavech za účasti téměř 30 osob z řad především podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, dále zástupců Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero a veřejné správy a také místních obyvatel.

Celý příspěvek