II. ročník sportovního rybolovu

Opět tu máme jaro a s ním druhý ročník obnoveného sportovního rybolovu na Máchově jezeře. Ten začne letos až od 15. 4. 2017,  s ohledem na nízkou hladinu vody v jezeře po podzimní a zimní odbahňování Dokské zátoky.

Uvádíme tedy několik základních informací pro nerybáře,  kteří si budou chtít zachytat. Číst ale mohou i aktivní rybáři, neboť opakování je matka moudrosti…

1. Lovné úseky zůstaly stejné jako v loňském roce. Chytat je možné na hrázce oddělující Dokskou zátoku od Máchova jezera, ale pouze ve směru do jezera, do odbagrovaného úseku za hrázkou  nebudeme lovné ryby zatím dosazovat.  Připraven bude také úsek „pod břízkami“ (od mostku přes jezero až k pláži Klůček), ve Starých Splavech pod vrchem Šroubený a od Husí pláže směr vpravo k výpusti. Dále prostor od jacht klubu ve Starých Splavech  k hlavní pláži tamtéž. Ubytovaní v rekreačních střediscích pod Borným mohou po dohodě s provozovateli rybařit i zde s výjimkou kempu Borný.  Návštěvníci kempu Klůček mohou ráno i k večeru nahodit na místní pláži. I hotel Port nabídne hostům možnost rybolovu přímo ve vlastním areálu.

2. Rybářská sezona potrvá od 15. 4. do 30.11. Omezení pro lov platí pro úsek pod Šroubeným z důvodu ochrany přírody. Zde je lov  možný až od 1. 7. do 30. 11. Dravce je možné chytat až od 1. 9. do 30.11.

3. Povolenky roční, měsíční, týdenní či denní zakoupíte stejně jako v loňském roce v Infocentru na náměstí v Doksech, v sezoně pak také na Regatě Máchovo jezero, v hotelu Port, kempu Andrea, jacht klubu Staré Splavy či v Infocentru ve Starých Splavech. Jejich ceny se nezvyšují, zůstaly na loňské úrovni ( 2.000, 1.200, 700, 200 Kč ).  Na uvedených místech jsou k dispozici i  velké orientační mapy s vyznačenými rybářskými úseky.

4. Podrobný rybářský řád pro Máchovo jezero najdete na www.opsmachovojezero.cz nebo u prodejců povolenek. Je nedílnou součástí každé povolenky. Nad jeho dodržováním bude opět bdít rybářská stráž, pracovníci SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj, zaměstnanci OPS Máchovo jezero či městská policie.

5. K rybaření na Máchově jezeře nepotřebujete rybářský lístek Českého rybářského svazu či svazovou povolenku. Zachytat si zde můžete pouze s platnou místní povolenkou.

V letošním roce opět plánujeme rybářské závody. Neuskuteční se začátkem dubna jako v loňském roce, ale až v průběhu sezony. O přesném termínu konání budeme včas informovat v Dokském zpravodaji či na našem webu.

 

027 032