Napsali o nás

Převzato z webu www.i60.cz

Pestrá rybí obsádka pomáhá čistotě vody v Máchově jezeře

1. 4. 2022

České moře se odpovědně připravuje na léto. Ve vodě Máchova jezera se pohybuje mnohem více dravých ryb než v minulosti. Hlavní pláž u Doks byla značně zrevitalizována a čistotu písku na ní zajišťuje speciální stroj.

Každý rok se v České republice řeší před letní sezonou otázka čistoty vod v jezerech, nádržích a na přírodních koupalištích. Co pro čistotu vody v Máchově jezeře dělají Doksy?
Často dostávám podobné otázky, co děláme před sezonou pro čistotu vody v jezeře a někteří mají pocit, že je to podobné jako s jarní přípravou bazénu. Něco se vyčistí, zapne se filtrace a přihodí se nějaká tableta s chlórem. Tak takhle, ani nijak podobně, to opravdu není. U všech přírodních vodních ploch je to dlouhodobá, nikdy nekončící mravenčí práce. Kvalitu a čistotu vody ovlivňuje mnoho faktorů, některé, jako je počasí, teplota, sluneční svit, přívalové deště atd. ani ovlivnit nemůžeme. Co však můžeme nějak ovlivňovat, je obecně nadměrný přísun živin. V případě většího rozmachu sinic, což je nejvíce znatelný problém, je to konkrétně fosfor. Ten se dostává do přítoku a jezera buď splachy a následně se uvolňuje ze sedimentů, nebo přímo ze splaškových vod, které někde uniknou. Proto jako město spolupracujeme s mnoha subjekty, abychom co nejvíce těmto jevům zabránili, nebo je omezili. Pro příklad, je to úzká spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která financovala odbahnění dokské zátoky, Povodí Ohře, se kterým jsme zajistili odbahnění přítoku a pravidelně provádí rozbory vody. Dále spolupracujeme se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a to na opravách či rekonstrukcích kanalizační sítě. Takto bych mohl jmenovat mnoho dalších. Sami dbáme při všech rekonstrukcích, zvláště pak komunikací, na správné odvodnění, nebo přímo provádíme opravy dešťové kanalizace. Často tak objevujeme poruchy nebo historicky špatná napojení. Desítky oprav i „drobností “pak dohromady znatelně ovlivňují konečnou kvalitu.

Je známo, že kvalitu vody mohou ovlivnit i nasazené ryby. Na které můžeme narazit v Máchově jezeře?
Ano i ryby jsou jedním z faktorů, který ovlivňuje čistotu vody. Je nutné říci, že jezero je vodní biotop, kterého jsou ryby přirozenou a nedílnou součástí. Z pohledu výskytu ryb nastává problém většinou jen při jeho extrémech. Zhoršenou kvalitu vody můžeme vidět třeba v rybnících na jihu Čech, kde probíhá intenzivní chov kapra, kdy hmotnost ryb na 1hektar se pohybuje ve stovkách kilogramů. To se Máchova jezera netýká, protože kapr zde nemá ideální podmínky na výtěr ani chov. Na druhou stranu, při malém množství ryb hrozí přebujení vodní vegetace a většinou dochází i k přemnožení bílé ryby (cejnek, plotička, perlín), protože nemá dostatek přirozených predátorů jako je štika či sumec. Tohoto jevu jsme bohužel v minulosti na jezeru již byli svědky. Masivní přemnožení plevelných ryb pak napomáhá uvolňování fosforu a následnému zvýšení množství sinic. Ideální proto je mít co nejširší druhové složení rybí obsádky, o což se také snažíme. V současné době tak na Máchově jezeře můžete chytit od krásného kapra přes lína, cejna, perlína, plotici, hrouzka až po okouna, štiku, candáta či většího sumce.

DSC_1401.JPG
Rybář na Máchově jezeře. FOTO: Poskytnuto Jiřím Holubem

Kterým rybám se ve vodách českého moře daří nejlépe a na které jste obvzlášť pyšný?
Nejprve bych řekl něco o charakteristice jezera. Jak jste zmínila, někteří lidé pro jeho rozlohu bezmála 300 hektarů používají příměr české moře.  Máchovo jezero je však relativně mělké, jeho průměrná hloubka je 2,5 – 3 metry, nejhlubší místo výpusti má pak 5 metrů. Dno je ploché a z velké části písčité. Břehy lemují rozsáhlé rákosiny, které skýtají dostatek úkrytů pro dravce, proto se zde daří například štice. Jsem rád především za to, že se nám podařilo po šesti letech intenzivního a pravidelného vysazování zlepšit druhové zastoupení a zvýšit počty dravých ryb. Pyšný jsem pak na opravdu nádherné candáty, kteří se zde začínají objevovat z našich prvních vysazení.

Na břehy jedné z našich nejkrásnějších vodních ploch se po mnoha letech vrátili sportovní rybáři. Jak si u vás může zachytat i náhodný rekreant?
Máchovo jezero je vyhlášenou letní destinací a vodní plocha je v sezoně opravdu multifunkčním prostorem. Od parníků přes plachetnice a všechny možné vodní sporty až po koupající. Proto v této době není ideální pro ortodoxní rybáře, přesto se dá i v tuto dobu dobře zarybařit. Toto období využívají spíše právě rybáři – rekreanti. Z jara a na podzim je to přesně naopak a na své si zde přijdou i náročnější rybáři, kteří mají rádi klid. Pro všechny pak platí stejná pravidla místního rybářského řadu, který je součástí povolenky. Tu si pak každý může jednoduše zakoupit v infocentru, ale i v některých kempech a podobně. Součástí je taktéž mapka s vyznačenými úseky pro rybaření. Je třeba dát pozor, protože některé části jsou v soukromých nájmech, zde je rybaření zakázáno, anebo povoleno se souhlasem majitele. To se týká především kempů.

Vy sám máte velmi dobrou průpravu pro práci ve vedení Doks. Co jste vystudoval a jak Vám škola pomáhá při řízení města přímo u vody?
Ano, je tomu tak. Město Doksy je velmi úzce spjato s Máchovým jezerem, a tak se mnoho projektů, nebo plánů či vizí navzájem ovlivňují. Proto lze s nadsázkou říci, že u některých projektů se cítím jako ryba ve vodě. Vystudoval jsem Rybářskou školu ve Vodňanech, poté jsem několik let pracoval ve Výzkumném ústavu rybářství a hydrobiologie až jsem se v 90. letech dostal k Máchovu jezeru a pracoval zde jako technik ještě u Státního rybářství. Po rozpadu tohoto podniku mě, jak se říká, vítr zavál na dlouhá léta do zahraničí. Po návratu jsem se opět usadil zde, pro mne životní a srdcové lokality. Znovu jsem se začal zajímat a poté pracovat na hospodaření na Máchově jezeře a následně na městě Doksy.

IMG-20220325-WA0005.JPG
                        Nová promenáda na břehu Máchova jezera. FOTO: Poskytnuto Jiřím Holubem

Jaké akce či jaká překvapení chystáte pro letošní léto všem návštěvníkům Máchova jezera?
Asi málo lidí ví, že Dokské pláže byly dlouhá léta v nájmu a až v minulém roce přešla správa pláží na město. V 1. roce jsme nejdříve museli vypořádat majetkoprávní vztahy, odstranit některé nelegální stavby a hrůzy, které hyzdily hlavní pláž. Taktéž jsme museli investovat do moderních technologií pro obsluhu parkoviště a samotných turniketů pro vstupy, tak aby odpovídaly dnešním požadavkům. Vše to byly zásadní věci, ale bohužel na první pohled pro návštěvníky ne tak viditelné. V letošním roce však již připravujeme opravdu viditelné změny. Zásadně jsme prodloužili hlavní promenádu a zadní část prochází revitalizací, kde vznikne velká travnatá plocha pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Taktéž jsme zakoupili speciální stroj na čištění a úpravu písku na pláži, na některých místech pak doplníme nový. Od toho si slibujeme úplně novou vizáž písečné pláže. Naším cílem je nabídnout nejen krásné, čisté jezero, ale stejně tak i pláž a okolí. Rád bych všechny pozval do naší krásné lokality Máchova jezera, kde si určitě každý najde to své.

Rybářská sezóna 2022

Rybářská sezona na Máchově jezeře opět začíná
Máchovo jezero se po zimní odmlce od 1. dubna opět otvírá všem natěšeným rybářům a příznivcům tohoto sportu. Nejen těm, kteří přijedou poprvé, ale i těm, kteří zde již loví, pravidelně připomínáme některé důležité informace: kde zakoupit povolenky, jaké jsou letošní ceny, zda a kdy plánujeme rybářské závody, budou nějaké úpravy rybářského řádu atd. Neustále se zvyšující zájem rybářů nás samozřejmě těší.
Povolenky si od 21. března můžete zakoupit na již tradičních místech, jako jsou Rybářské potřeby Neufish nebo Infocentrum Doksy.
V sezoně je potom možné zakoupit krátkodobé povolenky i u jiných prodejců, jako je
Regata Máchovo jezero, Kemp Klůček, Family kemp, Infocentrum Staré Splavy.
Dobrou zprávou pro rybáře je, že se nemění ceny povolenek. Zůstávají stejné jako minulý rok. Roční 2 000 Kč, týdenní 700Kč, víkendová 400Kč, denní 200Kč.
Pro letošní sezonu ještě připravíme novou extra povolenku nazvanou „Dravci“, která bude mít platnost od 1. září do konce listopadu za 1 200Kč a která bude v prodeji až před tímto obdobím.
Podle Rybářského řádu pro Máchovo jezero je i letos povoleno od 1. září oblíbené chytání z loděk v sezoně dravců.
Pozor, u kapra a štiky je zavedena i horní míra, pro kapra 70cm a pro štiku 80cm. Ulovené ryby nad touto mírou musí být s maximální šetrností vráceny zpět
do jezera a do záznamu o úlovcích zapsány se symbolem „V“ (jako vráceno).
Ostatní ustanovení řádu zůstávají stejná, přesto si je doporučujeme přečíst. Rybářský řád je součástí povolenky.
Nezbývá než popřát všem rybářům klid a pohodu na březích Máchova jezera, načerpání nových sil, a především bohaté úlovky v průběhu nadcházející sezony.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PŘELOŽENY na 22.5.2021

S ohledem na nařízení vlády a omezení pro pořádání akcí jsou rybářské závody přeložené na 22.5.2021.
INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY: V příštím týdnu může dojít k upřesnění podmínek akce (nutnost antigenních testů, apod.) proto pečlivě sledujte svůj mail.
Bližší informace najdete na webových stránkách a na facebooku https://www.facebook.com/OPSMachovojezero.

Děkujeme za pochopení.DZ Pozvánka ryb. závody_korektura

Povolenky k lovu 2021

1.4.2021 byla zahájena 6. sezóna sportovního rybolovu na Máchově jezeře.
Od 1.4.2021 můžete opět zakoupit povolenky k lovu.
Povolenky jsou v prodeji v Infocentru v Doksech, Rybářských potřebách Neufish a u rybářské stráže pana Jiřího Klímy na telefonním čísle 604819355.
💵 Denní 200,-
💵 Víkendová 400,-
💵 Týdenní 700,-
💵 Roční 2.000,- (1.4.-30.11.2021).

Těšíme se na Vás.

Rybářské závody 2021

VI. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře pořádané 15. května 2021

OPS Máchovo jezero zve všechny příznivce sportovního rybolovu
na VI. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře.
Závody jsou
pořádány tradičně pod záštitou města Doksy

Datum konání:  15.května 2021

Místo konání: Máchovo jezero, pláž Klůček, Doksy (viz mapka),
GPS: 50.5785975N, 14.6546872E, rybářský úsek č. 1 (oblast Klůček)

Parkování: Přímo na pláži Klůček v ceně startovného (viz mapka)

Startovné: 300 Kč / účastník

Prezentace: od 6.30 hod. na pláži u stánku s občerstvením

Zahájení a trvání závodu: 7.30 – 12.00 hod.

Způsob lovu: feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháčkem

Bodování: 1gram = 1 bod

Účast: z důvodu omezeného počtu (max. 60 závodníků) je nutná včasná rezervace

Přihlášky: mailem na info@opsmachovojezero.cz

Podrobné informace o závodu: www.opsmachovojezero.cz

Rybí obsádka: kapr, cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, okoun

Občerstvení: v ceně startovného u stánku s občerstvením

Ceny: budou zajištěny hodnotné ceny od sponzorů

Ředitel závodu: Jiří Holub, tel: 777 577 768

Propozice a závodní řád pro IV. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře

 1. Startovní místa se losují při prezentaci.
 2. Způsob lovu = feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháčkem.
 3. Lov povolen na 1 prut.
 4. Závod trvá 4,5 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů.
 5. Bodování – do výsledku budou započítány všechny druhy živých ulovených ryb,
  1 gram ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a ukončeno zatroubením.
 6. Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny k váze jen v samotném vezírku. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací s maximální šetrností ihned do vody.
 7. Ryba, která byla vylovena až po ukončení závodu nebude počítána.
 8. Při rovnosti bodů rozhoduje los.
 9. Závodit mohou všichni, kdo mají čas a chuť a registrují se na startovní listině. (info@opsmachovojezero.cz)
 10. Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení úlovku a jeho navrácení vodě.
 11. Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a podběrák.
 12. Krmení je povoleno vždy 10 minut před zahájením závodu.
 13. Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!
 14. Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu, pokud si to vyžádají okolnosti.
 15. Připomínky k průběhu závodu lze předložit organizačnímu výboru nejpozději do 10 minut po skončení závodu.
 16. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
 17. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodu.

UPOZORŇUJEME, ŽE VZHLEDEM K SITUACI COVID-19 A VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM,
MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNÁM OVLIVŇUJÍCÍ KAPACITU, ZRUŠENÍ ZÁVODŮ A JINÉ.

Občerstvení a toalety jsou zajištěny v místě konání závodu.

Orientační mapky

 

Ochrana osobních údajů
Pořadatel zpracovává osobní údaje titul, jméno, příjmení a e-mail závodníka, poskytnuté závodníkem při přihlášení. Účelem zpracování osobních údajů je pořádání a vyhodnocení rybářských závodů na základě oprávněného zájmu pořadatele.
Informace k ochraně osobních údajů jsou přístupné na  www.opsmachovojezero.cz

Rybářské závody na Máchově jezeře 12. května 2018

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MÁCHOVO JEZERO A MĚSTO DOKSY ZVOU VŠECHNY PŘÍZNIVCE SPORTOVNÍHO RYBOLOVU NA III. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ POŘÁDANÝCH NA MÁCHOVĚ JEZEŘE

Datum konání: 12. května 2018

Místo konání: Máchovo jezero, pláž Klůček, Doksy (viz mapka), GPS: 50.5785975N,                            14.6546872E, rybářský úsek č. 1 (oblast Klůček)

Parkování: v místě závodu, pláž Klůček (viz mapka)

Startovné: 250 Kč / účastník

Prezentace: od 6.30 hod. na pláži u stánku s občerstvením

Zahájení a trvání závodu: 7.30 – 12.00 hod. Celý příspěvek

Sportovní rybolov na Máchově jezeře

V roce 2017 probíhal na jezeře již druhým rokem obnovený sportovní rybolov. Na přelomu roku je tedy možné ohlédnout se za letošní sezonou.  

Jsme velmi rádi, že obnovení tradice sportovního rybolovu v roce 2016 nebylo jen náhodným výstřelem, ale že se tuto aktivitu daří udržet v delším časovém horizontu. To je samozřejmě podmíněno zájmem rybářů o lokalitu. Řada z nich si také uvědomuje, že sportovní rybolov neslouží jen k uspokojení rybáře, že uloví rybu, ale že za finanční prostředky z povolenek můžeme nakupovat a dosazovat vhodné druhy ryb, a pozitivně tak ovlivňovat druhové složení rybí obsádky. Optimální skladba ryb následně přispívá i ke zlepšení čistoty vody v jezeře. Lze tedy říci, že se také rybáři nepřímo podílejí na čistotě a kvalitě vody. Celý příspěvek

Nadešel čas dravců

Na začátek září se těší také rybáři na Máchově jezeře. Pozvolna přichází podzim a s ním i sezona lovu dravců. Dny se krátí, noci prodlužují, sluneční aktivita se snižuje, svátek rybářů přichází.

Z těch hlavních dravců přítomných v jezeře je třeba jmenovat štiku, candáta, bolena či sumce. Celý příspěvek