Napsali o nás

Převzato z webu www.i60.cz

Pestrá rybí obsádka pomáhá čistotě vody v Máchově jezeře

1. 4. 2022

České moře se odpovědně připravuje na léto. Ve vodě Máchova jezera se pohybuje mnohem více dravých ryb než v minulosti. Hlavní pláž u Doks byla značně zrevitalizována a čistotu písku na ní zajišťuje speciální stroj.

Každý rok se v České republice řeší před letní sezonou otázka čistoty vod v jezerech, nádržích a na přírodních koupalištích. Co pro čistotu vody v Máchově jezeře dělají Doksy?
Často dostávám podobné otázky, co děláme před sezonou pro čistotu vody v jezeře a někteří mají pocit, že je to podobné jako s jarní přípravou bazénu. Něco se vyčistí, zapne se filtrace a přihodí se nějaká tableta s chlórem. Tak takhle, ani nijak podobně, to opravdu není. U všech přírodních vodních ploch je to dlouhodobá, nikdy nekončící mravenčí práce. Kvalitu a čistotu vody ovlivňuje mnoho faktorů, některé, jako je počasí, teplota, sluneční svit, přívalové deště atd. ani ovlivnit nemůžeme. Co však můžeme nějak ovlivňovat, je obecně nadměrný přísun živin. V případě většího rozmachu sinic, což je nejvíce znatelný problém, je to konkrétně fosfor. Ten se dostává do přítoku a jezera buď splachy a následně se uvolňuje ze sedimentů, nebo přímo ze splaškových vod, které někde uniknou. Proto jako město spolupracujeme s mnoha subjekty, abychom co nejvíce těmto jevům zabránili, nebo je omezili. Pro příklad, je to úzká spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která financovala odbahnění dokské zátoky, Povodí Ohře, se kterým jsme zajistili odbahnění přítoku a pravidelně provádí rozbory vody. Dále spolupracujeme se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a to na opravách či rekonstrukcích kanalizační sítě. Takto bych mohl jmenovat mnoho dalších. Sami dbáme při všech rekonstrukcích, zvláště pak komunikací, na správné odvodnění, nebo přímo provádíme opravy dešťové kanalizace. Často tak objevujeme poruchy nebo historicky špatná napojení. Desítky oprav i „drobností “pak dohromady znatelně ovlivňují konečnou kvalitu.

Je známo, že kvalitu vody mohou ovlivnit i nasazené ryby. Na které můžeme narazit v Máchově jezeře?
Ano i ryby jsou jedním z faktorů, který ovlivňuje čistotu vody. Je nutné říci, že jezero je vodní biotop, kterého jsou ryby přirozenou a nedílnou součástí. Z pohledu výskytu ryb nastává problém většinou jen při jeho extrémech. Zhoršenou kvalitu vody můžeme vidět třeba v rybnících na jihu Čech, kde probíhá intenzivní chov kapra, kdy hmotnost ryb na 1hektar se pohybuje ve stovkách kilogramů. To se Máchova jezera netýká, protože kapr zde nemá ideální podmínky na výtěr ani chov. Na druhou stranu, při malém množství ryb hrozí přebujení vodní vegetace a většinou dochází i k přemnožení bílé ryby (cejnek, plotička, perlín), protože nemá dostatek přirozených predátorů jako je štika či sumec. Tohoto jevu jsme bohužel v minulosti na jezeru již byli svědky. Masivní přemnožení plevelných ryb pak napomáhá uvolňování fosforu a následnému zvýšení množství sinic. Ideální proto je mít co nejširší druhové složení rybí obsádky, o což se také snažíme. V současné době tak na Máchově jezeře můžete chytit od krásného kapra přes lína, cejna, perlína, plotici, hrouzka až po okouna, štiku, candáta či většího sumce.

DSC_1401.JPG
Rybář na Máchově jezeře. FOTO: Poskytnuto Jiřím Holubem

Kterým rybám se ve vodách českého moře daří nejlépe a na které jste obvzlášť pyšný?
Nejprve bych řekl něco o charakteristice jezera. Jak jste zmínila, někteří lidé pro jeho rozlohu bezmála 300 hektarů používají příměr české moře.  Máchovo jezero je však relativně mělké, jeho průměrná hloubka je 2,5 – 3 metry, nejhlubší místo výpusti má pak 5 metrů. Dno je ploché a z velké části písčité. Břehy lemují rozsáhlé rákosiny, které skýtají dostatek úkrytů pro dravce, proto se zde daří například štice. Jsem rád především za to, že se nám podařilo po šesti letech intenzivního a pravidelného vysazování zlepšit druhové zastoupení a zvýšit počty dravých ryb. Pyšný jsem pak na opravdu nádherné candáty, kteří se zde začínají objevovat z našich prvních vysazení.

Na břehy jedné z našich nejkrásnějších vodních ploch se po mnoha letech vrátili sportovní rybáři. Jak si u vás může zachytat i náhodný rekreant?
Máchovo jezero je vyhlášenou letní destinací a vodní plocha je v sezoně opravdu multifunkčním prostorem. Od parníků přes plachetnice a všechny možné vodní sporty až po koupající. Proto v této době není ideální pro ortodoxní rybáře, přesto se dá i v tuto dobu dobře zarybařit. Toto období využívají spíše právě rybáři – rekreanti. Z jara a na podzim je to přesně naopak a na své si zde přijdou i náročnější rybáři, kteří mají rádi klid. Pro všechny pak platí stejná pravidla místního rybářského řadu, který je součástí povolenky. Tu si pak každý může jednoduše zakoupit v infocentru, ale i v některých kempech a podobně. Součástí je taktéž mapka s vyznačenými úseky pro rybaření. Je třeba dát pozor, protože některé části jsou v soukromých nájmech, zde je rybaření zakázáno, anebo povoleno se souhlasem majitele. To se týká především kempů.

Vy sám máte velmi dobrou průpravu pro práci ve vedení Doks. Co jste vystudoval a jak Vám škola pomáhá při řízení města přímo u vody?
Ano, je tomu tak. Město Doksy je velmi úzce spjato s Máchovým jezerem, a tak se mnoho projektů, nebo plánů či vizí navzájem ovlivňují. Proto lze s nadsázkou říci, že u některých projektů se cítím jako ryba ve vodě. Vystudoval jsem Rybářskou školu ve Vodňanech, poté jsem několik let pracoval ve Výzkumném ústavu rybářství a hydrobiologie až jsem se v 90. letech dostal k Máchovu jezeru a pracoval zde jako technik ještě u Státního rybářství. Po rozpadu tohoto podniku mě, jak se říká, vítr zavál na dlouhá léta do zahraničí. Po návratu jsem se opět usadil zde, pro mne životní a srdcové lokality. Znovu jsem se začal zajímat a poté pracovat na hospodaření na Máchově jezeře a následně na městě Doksy.

IMG-20220325-WA0005.JPG
                        Nová promenáda na břehu Máchova jezera. FOTO: Poskytnuto Jiřím Holubem

Jaké akce či jaká překvapení chystáte pro letošní léto všem návštěvníkům Máchova jezera?
Asi málo lidí ví, že Dokské pláže byly dlouhá léta v nájmu a až v minulém roce přešla správa pláží na město. V 1. roce jsme nejdříve museli vypořádat majetkoprávní vztahy, odstranit některé nelegální stavby a hrůzy, které hyzdily hlavní pláž. Taktéž jsme museli investovat do moderních technologií pro obsluhu parkoviště a samotných turniketů pro vstupy, tak aby odpovídaly dnešním požadavkům. Vše to byly zásadní věci, ale bohužel na první pohled pro návštěvníky ne tak viditelné. V letošním roce však již připravujeme opravdu viditelné změny. Zásadně jsme prodloužili hlavní promenádu a zadní část prochází revitalizací, kde vznikne velká travnatá plocha pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Taktéž jsme zakoupili speciální stroj na čištění a úpravu písku na pláži, na některých místech pak doplníme nový. Od toho si slibujeme úplně novou vizáž písečné pláže. Naším cílem je nabídnout nejen krásné, čisté jezero, ale stejně tak i pláž a okolí. Rád bych všechny pozval do naší krásné lokality Máchova jezera, kde si určitě každý najde to své.