SPOLUPRACÍ A PARTNERSTVÍM K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU MÁCHOVA KRAJE

Toto je název projektu, na jehož realizaci podala Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále OPS MJ) žádost o finanční podporu z fondu EU. Nyní už můžeme říct, že projekt prošel vysokou konkurencí a byla mu přislíbena dotace ve výši 90% uznatelných nákladů z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Realizace projektu potrvá od července 2008 do listopadu 2011. Celkový rozpočet činí cca 3,3 mil. Kč a skládá se mimo jiné z nákladů na provoz OPS MJ, např. mzda ředitele, režijní náklady na provoz střediska apod.

Aktivity projektu:
* zřízení konzultačního a poradenského střediska, včetně jeho personálního obsazení kvalifikovaným ředitelem – manažerem OPS MJ
* zpracování koncepčních dokumentů potřebných ke koordinované činnosti vedoucí k rozvoji CR s důrazem na poskytovatele služeb
* vybudování platformy pro dlouhodobou spolupráci s důrazem na soukromé poskytovatele služeb
* vytvoření webových stránek umožňujících publicitu projektu, ale především snadnou, rychlou a efektivní komunikaci mezi nositelem projektu, partnery a cílovými skupinami

Na realizaci se bude podílet projektový tým sestavený z odborníků v jednotlivých oblastech a také z partnerů projektu, tj. Město Doksy, Městské kulturní středisko Doksy a Sdružení Českolipsko. O realizaci projektu Vás budeme postupně informovat v dalších článcích jednak v Dokském zpravodaji, jednak v budoucnu na nových webových stránkách OPS MJ.

Co dělá OPS pro  tuto sezonu?

Dostal jsem tuto otázku od jednoho známého a nezmohl jsem se na jinou odpověď, než že čeká. Po půl roce vysvětlování, papírování a doprošování prostě a jednoduše čeká. Čeká už druhý měsíc na jedno kouzelné číslo 40 000 buněk sinic na 1 ml povrchové vody. Máme  finanční prostředky, látku na aplikaci, připravenou loď, lidi a hlavně povolení. Ale právě v tom povolení je háček, a tím je to kouzelné číslo. Pokud nebude od akreditované laboratoře toto číslo potvrzeno, nezbývá než čekat. Voda v Máchově jezeře se totiž změnila. Stala se podstatně zdravější, ale díky podrobné analýze prof. Maršálka známe místa v Máchově jezeře, která jsou hlavními zdroji sinic. A proti nim bychom potřebovali účinně a cíleně zasáhnout. Ve chvíli, kdy píši tento článek, nastala paradoxní situace, kdy si přejeme, aby těch zatracených sinic bylo o trochu víc a my mohli aplikovat. Doufejme, že další odběry nám tento zásah umožní. A tak nám držte palce.
PS: Podrobnou zprávu prof. B. Maršálka naleznete na www.regio-mk.cz/studie

Ing. Luděk Téra
předseda představenstva OPS MJ

Zdroj: Dokský zpravodaj 08/2008