Udržení kvality čistoty vody omezením řas a sinic na Máchově jezeře metodou srážení fosforu pomocí hlinitého koagulantu PAX-18

Tak zní oficiální název zásahu, který byl v letošním roce již po čtvrté uskutečněn. V srpnovém zpravodaji jste mohli číst moje obavy z toho, že se nepodaří zasáhnout zdroje sinic včas a ty mohou ke konci sezony opět začít zlobit. Povedlo se, a tak mohl  23. července vyjet na vodu nový katamarán a již cíleně aplikovat výše zmíněnou látku. Jedná se o látku, kterou je ošetřeno cca 50% pitné vody v naší zemi. Obavy o její škodlivosti jsou tedy naprosto bezpředmětné. Ačkoli jí tentokrát bylo o 100 t méně, podařilo se udržet průhlednost a kvalitu vody v Máchově jezeře pod polovinou hygienické normy, která stanovuje vody vhodné ke koupání. Některá média nám sice nepřála a vysílala do světa poplašné zprávy. To však my už nemůžeme ovlivnit.To je především otázka vědomí a svědomí těch, kteří takové nepravdivé zprávy uveřejňují. Pravdou je, že voda byla pro normální zdravé lidi vhodná ke koupání po celou sezonu. Nemíníme však zůstat sedět na vavřínech, ale chceme  za pomoci těch nejlepších odborníků hledat další metody, jak ještě více zlepšit kvalitu vody. Vždyť si to Máchovo jezero přece zaslouží. Doufáme, že nám v tom v nemalé míře především po stránce organizační a finanční pomůže od listopadu nový člen našeho týmu – ředitel/ka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero.

Ing. Luděk Téra
předseda správní rady

Zdroj: Dokský zpravodaj 10/2008