Sportovní rybolov na Máchově jezeře

V roce 2017 probíhal na jezeře již druhým rokem obnovený sportovní rybolov. Na přelomu roku je tedy možné ohlédnout se za letošní sezonou.  

Jsme velmi rádi, že obnovení tradice sportovního rybolovu v roce 2016 nebylo jen náhodným výstřelem, ale že se tuto aktivitu daří udržet v delším časovém horizontu. To je samozřejmě podmíněno zájmem rybářů o lokalitu. Řada z nich si také uvědomuje, že sportovní rybolov neslouží jen k uspokojení rybáře, že uloví rybu, ale že za finanční prostředky z povolenek můžeme nakupovat a dosazovat vhodné druhy ryb, a pozitivně tak ovlivňovat druhové složení rybí obsádky. Optimální skladba ryb následně přispívá i ke zlepšení čistoty vody v jezeře. Lze tedy říci, že se také rybáři nepřímo podílejí na čistotě a kvalitě vody.

Do jezera jsme dosadili v roce 2017 rybí obsádku v celkové hodnotě necelých 100 tis. Kč.

Prodáno bylo celkem 487 ks všech typů rybářských povolenek v celkové hodnotě 134 200 Kč. V porovnání s r. 2016 je sice výnos z jejich prodeje o něco nižší, avšak prodalo se výrazně více krátkodobých povolenek. Především denních a týdenních, zájem byl často i o tzv. víkendové povolenky na 2–3 dny. Naopak prodej sezonních povolenek mírně klesl. Velké množství povolenek se prodalo i v podzimním období, od září do konce listopadu, kdy stoupl zájem o lov dravých ryb. Na rozdíl od předchozích let jich už začíná být v jezeře dostatek.

Řada rybářů si našla na jezeře svůj oblíbený způsob lovu. I rybáři ze vzdálenějších míst se k nám vracejí lovit opakovaně. Většina z nich byla s rybolovem spokojena. Mnozí si ulovili i „svoji“ pěknou rybu, jak je vidět z úlovkových lístků. Tam se objevují nejen kapři velcí 70–80 cm, štiky 80–90 cm, ale i krásní boleni, okouni a další druhy.

V roce 2018 chceme pokračovat ve vysazování rychleného plůdku dravců (štika, candát) a násady sumce. Nasazování bolena v tomto roce vynecháme z důvodu silnějšího přirozeného výtěru a následně většího výskytu plůdku v roce 2017. Místo toho chceme podpořit candáta dosazením tzv. ročka. Přestože již došlo díky pravidelnému vysazování dravců ke znatelné redukci plevelných ryb, i nadále chceme vyvíjet tlak na nově vytíraný plůdek cejna a plotice. Jejich generačních kusů je v jezeře stále dostatek. U kapra plánujeme opět dosazení trofejních kusů, stejně jako v minulé sezoně.

Od výlovu v roce 2014 jsme do jezera postupně nasadili ryby již asi za 500 000 Kč. Zkvalitnění rybí obsádky, dorůstání vysazených ryb, dosazování nejen dravců, ale i trofejních kaprů, to vše předurčuje, že následující sezony budou stále zajímavější a lepší.  Proto i v nadcházejícím roce rádi uvidíme na březích Máchova jezera všechny slušné rybáře, a to jak místní, tak ze širokého okolí. Všem přejeme krásné a bohaté úlovky.