Z činností Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

Činnosti, kterými se Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen OPS MJ) zabývá, můžeme rozdělit do dvou oblastí. Činnosti směřující k zajištění kvality vod Máchova jezera a rozvoje ekologicky šetrného cestovního ruchu.´

Máchovo jezero

OPS MJ dlouhodobě spolupracuje s Povodím Ohře, s. p. při zajišťování monitoringu Máchova jezera (poaplikační monitoring v letech: 2007, 2009 a 2010) a s Vlastivědným muzeem Česká Lípa při zajištění „Monitoringu a vyhodnocení vlivu na populace předmětných druhů rostlin a živočichů“. Tyto monitoringy jsou důležité z hlediska průběžného vyhodnocování kvality vody v Máchově jezeře. Pro efektivní hospodaření na Máchově jezeře je nutné mít zajištěna pravidelná data pro hodnocení procesů probíhajících v samotném jezeře. Dále je potřeba zajistit monitoring přítoků a odtoků jezera, pro zjištění jejich vlivu na krátko i dlouhodobý vývoj kvality vody v jezeře. Pokud by došlo k vynechání monitoringu v daném roce, byla by data znehodnocena a nebylo by možné reagovat na změny probíhající v Máchově jezeře a zajištění kvality vody na letní sezónu. V letošním roce zajistila OPS MJ monitoring Máchova jezera za finanční podpory Města Doksy. Dále ve spolupráci s provozovateli pláží zajistila v  OPS MJ monitoring koupacích vod na letošní sezónu.

OPS MJ vede řadu jednání s různými dodavateli technologií, které by měly zamezit růstu cyanobakterií na Máchově jezeře. Každá z nabízených technologií má svá pro i proti a neřeší kvalitu vody v Máchově jezeře dlouhodobě. V současné době se vedou jednání s AOPK ČR o dalším způsobu hospodaření na Máchově jezeře, které by mělo přinést dlouhodobější efektivitu v problematice kvality vody v Máchově jezeře. Jakmile dojde k dohodě obou stran na jednotném řešení, budu Vás dále informovat.

Současný vlastník Máchova jezera, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) chystá kroky k pronajmutí Máchova jezera Městu Doksy. V této záležitosti je důležitým partnerem pro Město Doksy i OPS MJ. Od svého vzniku usiluje OPS MJ o úzkou spolupráci s AOPK ČR. V záležitosti pronájmu Máchova jezera je důležitým partnerem pro připomínkování návrhů smlouvy mezi Městem Doksy a AOPK ČR z hlediska poradního. V současné době se připravuje nájemní smlouva, kterou bude zastupitelstvo připomínkovat na podzim letošního roku. 

Cestovní ruch

V oblasti cestovního ruchu dojde v letošním roce k ukončení realizace těchto projektů:

  • „Naučná stezka SWAMP u Máchova jezera – II. etapa“ v září 2011
  • „Máchova stezka – naučná stezka pro pěší a cyklisty“ v srpnu 2011 
  • „Spoluprací a partnerstvím k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“ v prosinci 2011

O těchto projektech Vás blíže informuji v následujících článcích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je trajerova. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.