NOVÉ PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ STŘEDISKO V REGIONU

Dovolte, abych Vám touto cestou představila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero), která se stala novým členem MAS LAG Podralsko. Společnost Máchovo jezero byla založena v prosinci 2006, aby podněcovala, spolupodílela se, organizovala, hledala finanční prostředky a vyvíjela vlastní činnost, to vše směřující k čistotě vod Máchova jezera a s tím navazujícím rozvojem cestovního ruchu.
Na podporu výše uvedených aktivit byl počátkem ledna letošního roku naplno spuštěn provoz kanceláře Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero. Sídlo kanceláře, které je totožné s oficiálním sídlem společnosti, se nachází na adrese Valdštejnská 183, Doksy (hlavní budova zámku Doksy). Zařízení kanceláře, její provoz a další aktivity jsou součástí projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“, který je spolufinancován z fondu EU, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a to až do výše 90% způsobilých nákladů, které pokrývají provoz a činnosti společnosti až do konce roku 2011.

A náš přínos pro Vás? Jednou z aktivit výše uvedeného projektu Společnosti Máchovo jezero bylo také zřízení konzultačního a poradenského střediska. Konzultace poskytujeme na základě předchozí domluvy a to vždy ZDARMA. Především pak v oblasti cestovního ruchu a ochrany životního prostředí. Konzultovat či diskutovat u nás můžete nejen možnosti financování Vašich projektových záměrů, ale též otázky obecného rozvoje cestovního ruchu v regionu či otázky životního prostředí. Uvítáme také Vaše připomínky, náměty nebo návrhy společných projektů, které by přispěly k rozvoji regionu. Mimo jiných činností jsme také v letošním roce zpracovali Analýzu potřeb rozvoje cestovního ruchu, kterou naleznete na našich webových stránkách a navázali spolupráci s významnými subjekty podílející se na rozvoji cestovního ruchu regionu, např. s MAS LAG Podralsko (kde jsme též novými členy), se Sdružením Českolipsko, se Svazkem obcí Máchův kraj, s Městským kulturním zařízením Doksy a dalšími. V oblasti ochrany životního prostředí si vážíme dobré spolupráce např. s Muzeem a galeriemi Česká Lípa a se správou Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Všechny aktuální informace o činnosti společnosti se můžete dočíst na nových webových stránkách společnosti: www.opsmachovojezero.cz. Těšíme se na Vaší návštěvu, Vaše náměty i Vaše otázky.

Ing. Eva Burešová
Ředitelka společnosti
Zdroj: Zpravodaj LAG Podralsko 12/2009