Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení čtenáři, rádi  bychom Vás informovali o setkání občanů s představiteli OPS, které se konalo 23. října 2007 od 18,00 hod. ve školní jídelně Základní školy K. H. Máchy v Doksech. Ač bylo toto setkání  avizováno s velkým předstihem v Dokském zpravodaji a v poslední dny před jeho konáním i městským rozhlasem, účast byla poměrně malá. Přesto zde byly otevřeny některé  zajímavé myšlenky a ze strany přítomných podnikatelů provozujících ubytovací zařízení padl vstřícný návrh zvýšit ubytovací poplatek (což je poplatek, který se odvádí z obsazeného lůžka) na dvojnásobek a takto získané prostředky následně převádět na účet OPS, ze kterého by byly využívány na pokračování v dlouhodobém projektu Ozdravění vod Máchova jezera. Je jenom škoda, že občanů nepřišlo více, protože na tomto setkání byla ideální možnost zodpovědět nejen všemožné dotazy týkající se péče o čistotu vody v Máchově jezeře, ale i dotazy týkající se konkrétní činnosti OPS. Chtěli bychom zde poděkovat za aktivitu Sdružení podnikatelů Máchova kraje, jejichž jménem pan Milan Nyč napsal do říjnového čísla Zpravodaje pěkný článek přesně popisující současnou situaci, a samozřejmě také za otištění vzoru darovací smlouvy a objasnění možnosti odpočtu daru  ve prospěch obecně prospěšné společnosti od základu daně.

Patří se také zdůraznit, že všechny získané finanční prostředky budou vždy využívány pouze na poskytování veřejně prospěšných služeb, pro které byla společnost založena, což je uloženo i zákonem. Hospodaření OPS bude však i nad rámec povinností daných zákonem  pravidelně zveřejňováno tak, aby bylo zcela zjevné, jak je se získanými prostředky nakládáno.

Závěrem bychom chtěli všem, kteří projeví ochotu obecně prospěšnou společnost podpořit jak finančně, tak morálně, či se budou o její činnost pouze zajímat, mnohokrát poděkovat.

Všem občanům potom přejeme hezké a klidné Vánoce a do nadcházejícího roku 2008 mnoho zdraví, štěstí, osobní spokojenosti i pracovních úspěchů.

I. Šedivý, člen správní rady OPS Máchovo jezero

Zdroj: Dokský zpravodaj 12/2007