Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení čtenáři, v tomto vydání bychom Vás rádi informovali o těch, kteří do uzávěrky tohoto čísla finančně podpořili aktivity Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, jejímž cílem je péče o čistotu a kvalitu vody v jezeře. Všem dárcům, bez ohledu na výši darované částky, velmi děkujeme a jsme přesvědčeni, že si zaslouží uznání ostatních občanů. Vždyť kvalita vody v jezeře je společným zájmem nás všech, kteří zde žijeme, nebo podnikáme.

20.07.2007 Regata Čechy, a.s. 100.000,- Kč
17.09.2007 REGIO Máchova kraje, a.s. 122.230,- Kč
28.11.2007 AQUAPARK Staré Splavy, s.r.o. 40.000,- Kč
28.11.2007 REALVOX, a.s. 10.000,- Kč
12.12.2007 Regata Čechy, a.s. 4.000,- Kč
17.12.2007 TESAŘOVÁ Ivana 5.000,- Kč
17.12.2007 NYČ Milan 3.000,- Kč
17.12.2007 MUDr. TRUHLÁŘOVÁ  Ludmila 1.000,- Kč
17.12.2007 PLESAR Miroslav 2.000,- Kč
17.12.2007 PLESAROVÁ Vlasta 2.000,- Kč
17.12.2007 HÁMOVÁ Jaroslava 1.000,- Kč
17.12.2007 ČERVINKA Karel 2.000,- Kč
17.12.2007 MC Com, s.r.o. 3.000,- Kč
08.01.2008 ROUBAL Martin 2.000,- Kč
08.01.2008 PÍTA František 2.000,- Kč

(Aktuální stav k uzávěrce tohoto vydání, tj. k 14. 1. 2008)

Samozřejmě i v budoucnu bude veškerá podpora aktivit OPS velmi žádoucí a potřebná, protože je před námi ještě mnoho práce. V některém z dalších vydáních Vás budeme informovat o hospodaření společnosti tak, aby bylo zřejmé, jak je s darovanými prostředky nakládáno.

Závěrem bychom chtěli ještě jednou všem za jejich finanční, ale i morální pomoc poděkovat.

I. Šedivý, člen správní rady OPS Máchovo jezero

Zdroj: Dokský zpravodaj 02/2008