V jezeře se rozmnožily sinice

Nejsem asi jediný, kdo se vyděsil, když mu padl do oka tento titulek článku v Mladé frontě dnes (11. 2. 2008). Chápu, že novináři chtějí upoutat pozornost a používají k tomu i poněkud bulvární metody, a k těm podobné titulky patří. Děsit by nás však opravdu nemuseli. Protože však znám skutečnost, chtěl bych se to pokusit alespoň trochu vysvětlit.Sinice, o kterých se v článku píše, patří mezi ty druhy, které nevytvářejí vodní květy a u kterých nebyla prokázaná jejich toxicita. Podle odborníků by tedy neměly být z hygienického hlediska závadné. Co je  tedy to podstatné? Podstatné je, že se podařilo zásahy, které proběhly v rámci projektu „Ozdravění vod Máchova jezera“, snížit celkové znečištění vody. To vidí každý, kdo jezero zná a má ho rád. O jezero a kvalitu vody v něm je však potřeba i nadále pečovat, neponechat nic náhodě a nenechat se vyděsit ani těmi nejbulvárnějšími titulky.

Ing. Luděk Téra, předseda správní rady OPS Máchovo jezero

Zdroj: Dokský zpravodaj 03/2008