OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MÁCHOVO JEZERO

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero byla založena, aby podněcovala, spolupodílela se, organizovala, hledala finanční prostředky a vyvíjela vlastní činnost, to vše směřující k čistotě vod Máchova jezera a s tím navazujícím rozvojem cestovního ruchu. Na podporu výše uvedených aktivit byl počátkem ledna letošního roku naplno spuštěn provoz kanceláře Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero. Sídlo kanceláře, které je totožné s oficiálním sídlem společnosti, se nachází na adrese Valdštejnská 183, Doksy (hlavní budova zámku). Zařízení kanceláře, její provoz a další aktivity jsou součástí projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“, který je spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod.
V době redakční uzávěrky probíhají přípravy odborné konference, která se uskuteční 19. února za účasti předních odborníků na ochranu životního prostředí a dalších zainteresovaných subjektů. Nosným tématem konference je Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře. Podkladovým materiálem jednání jsou dílčí monitoringy prováděné opakovaně po aplikaci látky PAX 18 do Máchova jezera. S ohledem na datum redakční uzávěrky Vás až v dalším vydání Dokského zpravodaje budeme informovat o výsledcích těchto monitoringů a především pak o průběhu a závěrech konference.
V únoru byl oficiálně zahájen provoz poradenského a konzultačního střediska v oblasti udržitelného rozvoje Máchova jezera, především pak cestovního ruchu, ochrany životního prostředí a dotací EU. V případě zájmu o bezplatnou konzultaci se obraťte na ředitelku společnosti na níže uvedených kontaktech.

Všechny aktuální informace o činnosti společnosti se můžete dočíst na nových webových stránkách společnosti: www.opsmachovojezero.cz

Ing. Eva Burešová
ředitelka společnosti
773 800 283

Zdroj: Dokský zpravodaj 03/2009