Sportovní rybolov na Máchově jezeře

V roce 2017 probíhal na jezeře již druhým rokem obnovený sportovní rybolov. Na přelomu roku je tedy možné ohlédnout se za letošní sezonou.  

Jsme velmi rádi, že obnovení tradice sportovního rybolovu v roce 2016 nebylo jen náhodným výstřelem, ale že se tuto aktivitu daří udržet v delším časovém horizontu. To je samozřejmě podmíněno zájmem rybářů o lokalitu. Řada z nich si také uvědomuje, že sportovní rybolov neslouží jen k uspokojení rybáře, že uloví rybu, ale že za finanční prostředky z povolenek můžeme nakupovat a dosazovat vhodné druhy ryb, a pozitivně tak ovlivňovat druhové složení rybí obsádky. Optimální skladba ryb následně přispívá i ke zlepšení čistoty vody v jezeře. Lze tedy říci, že se také rybáři nepřímo podílejí na čistotě a kvalitě vody.

Do jezera jsme dosadili v roce 2017 rybí obsádku v celkové hodnotě necelých 100 tis. Kč.

Prodáno bylo celkem 487 ks všech typů rybářských povolenek v celkové hodnotě 134 200 Kč. V porovnání s r. 2016 je sice výnos z jejich prodeje o něco nižší, avšak prodalo se výrazně více krátkodobých povolenek. Především denních a týdenních, zájem byl často i o tzv. víkendové povolenky na 2–3 dny. Naopak prodej sezonních povolenek mírně klesl. Velké množství povolenek se prodalo i v podzimním období, od září do konce listopadu, kdy stoupl zájem o lov dravých ryb. Na rozdíl od předchozích let jich už začíná být v jezeře dostatek.

Řada rybářů si našla na jezeře svůj oblíbený způsob lovu. I rybáři ze vzdálenějších míst se k nám vracejí lovit opakovaně. Většina z nich byla s rybolovem spokojena. Mnozí si ulovili i „svoji“ pěknou rybu, jak je vidět z úlovkových lístků. Tam se objevují nejen kapři velcí 70–80 cm, štiky 80–90 cm, ale i krásní boleni, okouni a další druhy.

V roce 2018 chceme pokračovat ve vysazování rychleného plůdku dravců (štika, candát) a násady sumce. Nasazování bolena v tomto roce vynecháme z důvodu silnějšího přirozeného výtěru a následně většího výskytu plůdku v roce 2017. Místo toho chceme podpořit candáta dosazením tzv. ročka. Přestože již došlo díky pravidelnému vysazování dravců ke znatelné redukci plevelných ryb, i nadále chceme vyvíjet tlak na nově vytíraný plůdek cejna a plotice. Jejich generačních kusů je v jezeře stále dostatek. U kapra plánujeme opět dosazení trofejních kusů, stejně jako v minulé sezoně.

Od výlovu v roce 2014 jsme do jezera postupně nasadili ryby již asi za 500 000 Kč. Zkvalitnění rybí obsádky, dorůstání vysazených ryb, dosazování nejen dravců, ale i trofejních kaprů, to vše předurčuje, že následující sezony budou stále zajímavější a lepší.  Proto i v nadcházejícím roce rádi uvidíme na březích Máchova jezera všechny slušné rybáře, a to jak místní, tak ze širokého okolí. Všem přejeme krásné a bohaté úlovky.

Nadešel čas dravců

Na začátek září se těší také rybáři na Máchově jezeře. Pozvolna přichází podzim a s ním i sezona lovu dravců. Dny se krátí, noci prodlužují, sluneční aktivita se snižuje, svátek rybářů přichází.

Z těch hlavních dravců přítomných v jezeře je třeba jmenovat štiku, candáta, bolena či sumce.

Nejúspěšnějšími měsíci pro lov štiky jsou na jezeře právě září a říjen, kdy štika zabere kdykoli během dne a ke konci lovné sezony pak kolem oběda. Štika obecná je velmi plachá, proto je potřeba se na břehu vždy dobře ukrýt. Patří mezi příbřežní dravce a u nás ji lovíme pouze na přívlač. Mezi našimi rybáři je štika velmi oblíbenou rybou.

Bolen, patřící mezi kaprovité ryby, je jediným druhem této čeledi, který se v dospělosti živí výhradně jako dravec. V květnu letošního roku bylo možné na Mácháči přímo z mostu vedoucího přes jezero opakovaně pozorovat hejna bolenů při vytírání. Byl to nádherný pohled na dospělé dravce, které jsme nasazovali do jezera před několika lety. Zcela zjevně se bolenovi u nás dobře daří a nyní, na přelomu léta a podzimu, nastává nejlepší období pro jejich lov.   

Candát obecný je dravec z čeledi okounovitých, kterého do jezera doplňkově vysazujeme již řadu let.  Candátí sezona v nádržích a rybnících obecně začíná v září, trvá přes celý říjen a končí v listopadu. Candáti jsou nejaktivnější za šera a za tmy. Berou hlavně časně ráno či večer, ale chytat se mohou i přes den. Aktivitou candáti hýří před bouřkou, kdy dochází k prudké změně tlaku.                                                      Rybáři i konzumenty je tato ryba ceněna i pro svoji výbornou chuť.

Typickým nočním dravcem je sumec velký. I s ním se mohou sportovní rybáři na jezeře setkat. Lov sumce je velmi obtížný. Právě proto je mezi rybáři hodně ceněným úlovkem. Stojaté vody s bahnitým dnem a bujnější vegetací jsou pro sumce ideálním útočištěm. Na noc opouští svá místa úkrytu a vydává se na lov. Sumec se běžně dožívá 20 až 40 let, proto patří do skupiny dlouhověkých ryb. Ve dvacátém roce života dorůstá délky cca 150–200 cm a může dosáhnout hmotnosti 100 kg i více. Proto je lepší na lov vyrazit raději ve dvou.

Rybářům, kteří ještě neokusili noční lov dravců přívlačí, doporučujeme, aby využili konce léta a teplejšího podzimního počasí a vyrazili časně ráno nebo k večeru s náčiním k jezeru. Najdete tu nejen klid a pohodu, ale i nějaké dravce. A pokud se hned nezadaří, nepropadejte skepsi či bezmoci, zítra je den také…   

 

Proběhl II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře

Stejně jako minulý rok uspořádala OPS Máchovo jezero letos již II. ročník rybářských závodů. Termín jejich konání byl letos posunut na 13. květen. Vybrán byl nejen kvůli teplejšímu počasí, ale hlavně z důvodu pomalého napouštění Máchova jezera, které bylo v zimním období odpuštěno z důvodu odbahnění Dokeské zátoky. Máchovo jezero se díky své rozloze a nízkému přítoku napouští velmi pomalu. Teprve v polovině května se výška hladiny přiblížila provoznímu stavu. Na druhou stranu v květnových termínech probíhá většina rybářských závodů v blízkém i dalekém okolí. Proto jsme rádi, že si naše závody spojené s návštěvou Máchova jezera zvolilo přibližně stejné množství příznivců sportovního rybolovu jako minulý rok. Závody proběhly v úseku č. 1 v Doksech v oblasti pláže Klůček, a to pro jeho snadnou dostupnost, technické zázemí, ale i pěkné prostředí.

Veškeré informace o závodech, možnost přihlášení, registrace atd. byly uveřejněny na našich webových stránkách www.opsmachovojezero.cz , v Dokském zpravodaji, na rybářském serveru „MRK-stále na rybách“, na facebooků  rybářů, na ČR Sever, ale i v dalších médií. Organizace a pravidla závodů  zůstala stejná, jak jsou závodníci zvyklí.

Pravidelným dosazováním ryb je obsádka v tomto úseku velmi slušná. To potvrzují i úlovky rybářů z předešlých dní. Teplé, chvílemi i slunečné počasí vybízelo k příjemnému až k lenošivému posezení u vody. Stejný pocit o lenošení však měly i ryby. V den závodu bohužel držely asi dietu. Přesto ti nejlepší rybáři svými nástrahami pár ryb k záběru „přemluvili“.

 

Výsledky závodů podle hmotnosti:

Jméno a příjmení Počet bodů Pořadí
Velebný Pavel 3620 1
Dědek Lukáš 2310   2
Šlambora Jiří 800 3
Dičko Robert   470 4
Witschel Martin 270 5
Křivánek Miroslav 260 6
Strejček Zdeněk 50 7
     
Dětská kategorie    
Dědek Lukáš   2310 1
Witchel Martin 270 2
Strejček Zdeněk 50 3

 
Závod byl ukončen dle plánu ve 12 hodin. Po té si všichni rybáři mohli dopřát občerstvení, které pro ně i další přihlížející po celou dobu zajišťovali Milan a Magda Adamovi. Za to jim mnohokrát děkujeme.

Ve 13 hodin začalo slavnostní vyhlašování vítězů a předávání cen. Jsem velice rád, že opět přijala pozvání i starostka města Doksy Ing. Eva Burešová a osobně předala krásné a hodnotné ceny těm nejlepším. Nikdo však neodcházel s prázdnou. Ceny byly připraveny pro všechny zúčastněné. Zvláštní ceny také obdrželi nejmladší účastníci.

Za to, že jsme mohli předat všem hodnotné ceny, patří náš dík sponzorům celé akce, kterými byly: Rybářské potřeby Křepelka, Neufish Falta, Restaurace Heller, Regata MJ.

V neposlední řadě chci poděkovat pořadatelům: Ota Hlaváč, Jiří Brosche, Martin Falta, Jiří Klíma, Luboš Hanzlík, kteří ve svém volném čase přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

Dle mého mínění se II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře vydařil. Věřím, že většina rybářů byla spokojena s připraveností a organizací závodů a že se budou opět rádi vracet na Máchovo jezero a pokoušet zde své rybářské štěstí.

Sejdeme se na Mácháči

Na sobotu 13. května připravujeme rybářské závody na Máchově jezeře.  Budou se konat v lovném úseku č. 1  „pod břízkami“  a v areálu  pláže Klůček.  Úsek je rybáři oblíben a často navštěvován, protože se sem ryby přirozeně stahují. Počátkem  týdne jsme dosadili do uvedených míst ještě trofejní kapry, abychom zvýšili atraktivitu blížících se závodů pro rybáře i návštěvníky.Všem závodníkům přejeme  hodně štěstí a bohaté úlovky…

DSC07090DSC07077DSC07092DSC07071

Dosazování dravých ryb na Máchově jezeře

Rok se sešel s rokem, a nastalo znovu období dosazování rybí obsádky na Máchově jezeře. Podle plánu budeme i v tomto roce dosazovat plůdek a násadu všech druhů dravců žijících v našem jezeře. Je to štika, candát,bolen a sumec. Jako první je v pořadí štika. Ne, že bychom ji upřednostnili my, ale sama příroda určila, že štika se vytírá jako první z uvedených dravců, a tak i její plůdek je nejdříve připraven k vysazování. Tak jako v minulém roce vysazujeme štičku rychlenou (odkrmenou) ve velikosti 3 – 4 cm. Letos však bylo těžší tuto násadu získat. Jarní aprílové a studené počasí chovu moc nepřálo, a tak někteří dodavatelé měli štičky méně nebo vůbec. Nakonec jsme však požadované množství sehnali od Rybářského svazu České Budějovice, se kterými jsme spolupracovali již dříve. Krásný, slunný den 6. května jsme tedy dovezli a vysadili 9 000 kusů štiček. Rybičky byli ve velmi dobré kondici. Při vysazování podél břehů s rákosím bylo vidět, jak se hbitě rozjíždějí do svých nových domovů. Ke zlepšení obsádky je pravidelnost tohoto vysazování potřebná, protože i bílá ryba se každým rokem vytře a vždy potřebuje velikostně odpovídajícího predátora. Štiky si tak budou 3 – 4 roky plnit tuto úlohu, než dorostou do lovné velikosti kolem 50 cm. Potom mohou udělat radost některému sportovnímu rybáři jako krásný úlovek.

DSC06356 DSC06360

Ohlédnutí za I. ročníkem Rybářských závodů na Máchově jezeře

Poté, co se rozhodlo o obnovení sportovního rybolovu na jezeře, přišla OPS Máchovo jezero s myšlenkou uspořádat rybářské závody. Hned od začátku jsme chtěli umožnit návštěvu našeho jezera co nejvíce rybářům a ostatním příznivcům Petrova cechu tak, aby si po dlouhém půstu mohli znovu vychutnat rybaření v krásném prostředí Máchova jezera. Mladší ročníky tuto možnost ještě neměly a ti starší si zase rádi zajdou na ta „svá“ místečka.

Pro rybářské závody jsme vybrali úsek v Doksech, v oblasti pláže Klůček, a to pro jeho dostupnost, technické zázemí, ale i pěkné prostředí. Datum závodů padlo na 9. dubna. Veškeré informace a přihlášky jsme uveřejnili 15. března. Od začátku byl o závody obrovský zájem a ke konci dvojnásobně převyšoval náš limit 50 závodníků, který jsme z technických důvodů stanovili. Proto také probíhala e-mailová registrace. Tady bych chtěl poděkovat p. Radku Zahrádkovi za obětavou práci jak při zajišťování registrací, tak při vlastním závodě, kdy se staral o technické zabezpečení, vážení a jiné.

Přípravu I. ročníku jsme dělali poměrně dlouho, ale pečlivě. Postupně jsme překonávali různé překážky, technické i organizační. Jedna se však nakonec našla, a to počasí! Prudké ochlazení a severní vítr si vyžádaly své. Ryby nebraly a v chladu a větru se z příjemného posezení u vody stal závod o to, kdo vydrží! Proto bych chtěl před všemi účastníky tohoto závodu, jak se říká „smeknout“, protože nikdo to nevzdal a všichni vydrželi až do konce, včetně pěti mládežníků. Prostě rybáři ukázali, že něco vydrží a jen tak se nevzdají. Patnáct šťastnějších ulovilo různé množství ryb, ty se na konci závodu zvážily (1 g = 1 bod) a tak bylo určeno pořadí závodníků. Seznam 10 nejlepších závodníků:

1. místo – Jiří Lát……………………    2580 bodů

2. místo – Miroslav John………..   2170 bodů

3. místo – Lukáš Zítka…………….   1560 bodů

4. místo – Michal Řehoř…………   1430 bodů

5. místo – Miloslav Dvořák……..    750 bodů

6. místo – Lukáš Halíř………………    460 bodů

7. místo – Antonín Tošovský……   360 bodů

8. místo – Martin Ježek……………   350 bodů

9. místo – Jaroslav Cajthaml…….   350 bodů

10. místo – Pavel Kotas……………   270 bodů

 

Za mládež byli oceněni 3 závodníci:

Matyáš Valkoun ……        3 roky (nejmladší účastník)

Ondřej Klíma ………..        9 let

Karel Kroček ………..         9 let

Závod byl ukončen přesně podle propozic ve 12:00 hodin. Poté se všichni rybáři konečně mohli zahřát teplým gulášem. Nejen výborný guláš, ale i ostatní občerstvení během celého dne připravili Honza Pleskač s Dášou Adamovou a vzorně se postarali nejen o všechny závodníky, ale i o ostatní přihlížející, za což jim ještě jednou mockrát děkujeme.

Ve 13:00 hodin začalo slavnostní vyhlašování vítězů a předávání cen. Jsem velice rád, že přijala pozvání i starostka města Doksy paní Eva Burešová a osobně tak předala krásné a hodnotné ceny těm nejlepším. Nikdo však neodcházel s prázdnou, drobnější ceny byly připraveny až do posledního místa. Zvláštní ceny také dostali 3 nejmladší účastníci, a to hlavně za svou výdrž. Za to, že byl dostatek krásných cen, musím také poděkovat sponzorům za jejich finanční podporu. Panu Zdeňku Shánělovi za hotel Bezděz v Doksech a panu Radimu Křepelkovi z Rybářských potřeb, který nejen přispěl finančně, ale všechny ceny také zajistil. V neposlední řadě chci také poděkovat pořadatelům (Jiří Brosche, Petr Petrášek, Jiří Klíma, Jan Klíma), kteří ve svém volném čase přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.

Závěrem chci říci, že podle mého i přes velkou nepřízeň počasí, se I. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře zdařil. Věřím, že většina rybářů byla spokojena s připraveností a organizací závodu, a doufám, že se budou opětovně vracet na Máchovo jezero a pokoušet své rybářské štěstí.

Jiří Holub, ředitel OPS Máchovo jezero

OPS Máchovo jezero ve spolupráci s městem Doksy pořádá I. Ročník rybářských závodů na Máchově jezeře

Pro rybáře i nerybáře všeho věku

Dne 9. duben 2016

 Místo Máchovo jezero-úsek číslo 1 (oblast Klůček)

GPS: 50.5785975N, 14.6546872E

 

Prezentace : od 7.00 hodin, závod od 8.30 hodin na pláži Klůček dle přiložených mapek

Parkování v místě závodu u stánku s občerstvením

bodování: 1g = 1 bod

startovné 250,- Kč/osoba

 

Způsob lovu – feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháčkem.

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny i celoroční povolenka ZDARMA!

Omezení počtu lovících na max.50 závodníků.

Rezervace na e-mailu zahradka@domos.cz , nejpozději do 3. 4.2016 (prosím uveďte jméno i příjmení)

Omezení množství krmení na max.3kg na osoba/závod

Rybí obsádka: Cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, okoun, kapr …..

 

Propozice a závodní řád: pro I. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře

 1. Startovní místa se losují při prezentaci .
 2. Způsob lovu = feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháčkem.
 3. Lov povolen na 1 prut.
 4. Závod trvá 3,5 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů.
 5. Bodování – do výsledku budou započítány všechny druhy živých ulovených ryb, 1 gram ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a ukončeno zatroubením.
 6. Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny jen v samotném vezírku k váze. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací ihned do vody s maximální šetrností.
 7. Ryba, která byla vylovena, až po ukončení závodu nebude počítána.
 8. Při rovnosti bodů rozhoduje los.
 9. Závodit mohou všichni, kdo mají čas, chuť, a registrují se na startovní listinu.(emailem na zahradka@domos.cz)
 10. Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení úlovku a jeho navrácení vodě.
 11. Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a podběrák.
 12. Krmení je povoleno vždy 10 minut před zahájením závodu.
 13. Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!
 14. Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu pokud si to vyžádají okolnosti.
 15. Připomínky k průběhu závodu předložit organizačnímu výboru, nejpozději do 10 minut po skončení závodu.
 16. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
 17. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka rozhodčím ze závodu.

Občerstvení a toalety v místě konání závodu.

Více informací najdete na www.opsmachovojezero.cz nebo tel. 777577768

sponzori

 

Mapa závodu:

maapa1 mapa2