Podzim na jezeře

Jak jsme již dříve informovali, byla kvalita koupacích vod letos v porovnání s uplynulými roky výrazně lepší. To potvrzovaly jak průběžně prováděné kontrolní odběry Krajské hygienické stanice v Liberci, tak i výsledky zjištěné vodohospodářskou laboratoří Povodí Ohře.

Máchovo jezero není typický chovný rybník. Tím, že leží v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a zároveň je hojně navštěvovaným turistickým cílem, je třeba zajistit rovnováhu mezi oběma hlavními cíli – ochranou přírody a rekreačními účely. Na jezeře platí celá řada omezení oproti běžným produkčním rybníkům. Povolen je zde pouze sportovně-rekreační rybolov a dosazování rybí obsádky musí být prováděno citlivě, vždy po dohodě s ochranáři. Právě z výše uvedených důvodů jsme podali letos opakovanou žádost o finanční náhradu z dotačního programu Mimoprodukční funkce rybníků. Její posouzení právě probíhá a s výsledkem budeme seznámeni v průběhu prosince 2017.

Na říjen jsme spolu s vedením města připravili schůzku věnovanou eutrofizačním procesům (obohacování vod živinami) v oblasti Máchova jezera a jeho přítoků. Jednání se mimo jiné zúčastnili AOPK ČR, SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Povodí Ohře, SČVK, KHS Libereckého kraje, přední český hydrobiolog RNDr. Duras a další. Cílem jednání byla především odborná diskuze k aktuálnímu zásobování vod Máchova jezera množstvím živin, především fosforem. Přestože finální stanovisko v této otázce zatím nepadlo, využití železitého koagulantu ke srážení obsahu fosforu na přítoku jezera odborníci spíše nedoporučují.

Sportovní rybolov byl pro letošní sezonu ukončen k 30. listopadu. Rybáři mohli od září lovit i dravce a jak ukazují prodeje povolenek za poslední měsíce, byl o ně dost velký zájem. Celkovému zhodnocení rybolovu v právě ukončené sezoně se budeme ale věnovat v příštím čísle DZ.

Slasti a strasti letní sezony

V době, kdy píši tento článek, máme za sebou více než dvě třetiny letní turistické sezony. Na nepřízeň počasí si dosud určitě nemohou stěžovat návštěvníci našeho regionu, ba ani subjekty nabízející služby v oblasti cestovního ruchu. Řadu tropických prázdninových dnů občas vystřídalo oblačné počasí s přeháňkami, ale i ty k létu patří. Kvalita koupací vody v Máchově jezeře se v porovnání s loňským rokem zlepšila, voda je zatím stále hodnocena na všech plážích jako vyhovující, u některých sledovaných parametrů (sinice, fosfor celkový i rozpustný, obsah chlorofylu,atd.) se zlepšení kvality projevilo výrazně.                                                                                                                

V těchto dnech rozjíždíme jednoduchý botanický monitoring zaměřený na aktuální stav vodní vegetace, zejména ponořených zelených rostlin. Poslední podobné zhodnocení bylo prováděno v roce 2012, je tedy nutné zajistit další kontrolu i s ohledem na složení rybí obsádky dosazované v posledních třech letech. 

V průběhu prázdninové sezony se u jezera stále setkáváme s neukázněnými návštěvníky, za nimiž zůstávají malé i větší škody a nepořádek. Příkladem za všechny může být posprejovaný altán v Doksech na komunikaci vedoucí k hlavní pláži, odpadkové koše vysypané na turistické stezky, poškozené lavičky, nepovolené rozdělávání ohňů v lesích kolem jezera doslova na každém kroku.                                  

Arogance některých dovolenkářů skutečně nezná mezí. Němečtí turisté, ignorující dopravní značení, nejednou najeli svými vozy na pozemky chráněné krajinné oblasti ve směru k pláži Klůček a k odjezdu je přiměly až pokuty městské či státní policie. Podobná je i situace kolem nově zbudovaného přístavního mola ve Starých Splavech. V zakázané stometrové zóně kolem přístaviště se koupe mnoho návštěvníků, malými dětmi bez dozoru počínaje a seniory konče. Nejvíce nás ale fascinoval otec, který se, navzdory několika výstražným cedulím, procházel s malými dětmi po obvodu výpustní kašny na hrázi jezera.                                                                                  

Koupající si mnohdy ani neuvědomují, že při koupání, plavání a potápění se ve vodní cestě se stávají účastníky plavebního provozu stejně jako ti, kteří si půjčili loďku, šlapadlo či surf. Dvojnásob to pak platí pro motorová plavidla. Pro ty, kteří milují adrenalin, je určitě lepší zaplatit si vybraný adrenalinový zážitek u firmy, jež tyto aktivity provozuje, než skákat z mola šipku pár metrů před přistávající výletní lodí a doufat, že budu rychlejší.

Právě z výše uvedených důvodů zvažujeme před zahájením turistické sezony 2018 přípravu workshopu pro provozovatele kempů, rekreačních zařízení, pro majitele půjčoven loděk a jiných plavidel, provozovatele pláží atd. Spolu s městem a Regatou Máchovo jezero, za účasti Státní plavební správy či Povodí Ohře jakožto správce vodní cesty bychom je chtěli upozornit na aktuální legislativní předpisy a pravidla. Seznámit je se zákonem o vnitrozemské plavbě či vyhláškou o pravidlech plavebního provozu. Vše doplníme praktickými zkušenostmi a doporučeními orgánů dohlížejících na stav vodních cest či na plavbu.

Kvalita koupacích vod

Počátkem května 2017 jsme zahájili opět pravidelný monitoring kvality vod nejen Máchova jezera, ale i rybníků a přítoků v jeho povodí. Výsledky prvních odběrů prováděných v průběhu jara nás mile překvapily. Kvalita vody byla zatím ve srovnání s minulými léty podstatně lepší. Obsah sinic se držel  na nebývale nízké úrovni, stejně i obsah chlorofylu. Průhlednost vody se v porovnání se stejným obdobím loňského roku zdvojnásobila! Na základě dosud provedených analýz se nebojím  říci, že voda v jezeře si zatím drží výbornou kvalitu.

Čistotě jezera určitě výrazně pomohlo odbahnění Dokeské zátoky. Z jejího dna AOPK ČR ve spolupráci s firmou AQUASYS odstranila v průměru 60 – 80ti centimetrovou vrstvu kontaminovaného bahna, která byla pro jezero nepochybně velkou ekologickou zátěží. Při odpuštění jezera o 170 cm se vyměnil i velký objem vody v jezeře a určitě pomohla i tuhá zima. Ta omezila či zcela zastavila růst některých organismů, které kvalitě vody zrovna nepřidají.

Stále se setkáváme s dotazy turistů i místních občanů na kvalitu vody v jezeře. Uvádím proto, že aktuální informace lze obratem zjistit na webu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje www.khslbc.cz .

Jako informaci je třeba také uvést, že ne vždy jsou to sinice či vodní květ, které vizuálně ovlivňují kvalitu a průhlednost vody. Přirozený vodní zákal vzniká i kvůli přítomným neškodným řasám, a tak omylem bývá spojován s přítomností sinic. Nazelenalý zákal je v přírodních nádržích vždy, jen v průběhu léta se jeho koncentrace částečně zvyšuje. Voda pak působí zeleně. Průhlednost vody ve sloupci je často ovlivněna i pylem z kvetoucích borovic. Borovice, kvetoucí v průběhu května a počátkem června, lemují celé jezero.

Aby se minimalizovaly problémy spojené s kvalitou vody v jezeře, považujeme za nezbytné věnovat  stále větší pozornost Robečskému potoku, minimalizovat možné úniky splaškových vod, přísun fosforu a jiných živin či kontaminantů do potoka. A zároveň si musíme všichni uvědomit, že je Mácháč rybník, tudíž se koupeme v přírodní nádrži, nikoli v uměle zbudovaném bazénu.

Chytám, chytáš, chytáme…

Máchovo jezero nabízí dnes návštěvníkům různé aktivity. Je významnou rekreační oblastí, desetitisíce turistů zde tráví svoji dovolenou od jara do podzimu. Nabízí zájemcům široké sportovní vyžití (koupání, jachting, tenis, plážový volejbal, cyklistika, atd.) K těmto sportům přibyl v loňském roce i sportovní rybolov.

Jezero není účelovým rybářským revírem, leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, kde je nutné  udržovat rovnováhu mezi turistickým ruchem, ekologickými a hygienickými limity. Jednou z priorit je kvalita vody. Ta ovlivňuje jak množství, tak druhové složení nasazovaných ryb. Voda není a nikdy nebude přesazována kaprem, jak je tomu v některých soukromých revírech. Naším cílem je vybudovat na Mácháči vyrovnanou, přirozenou a druhově pestrou rybí obsádku.

V jezeře se dobře daří bílé rybě (cejn,plotice). Má ale tendenci k přemnožování, proto již od posledního výlovu v r. 2014 pravidelně vysazujeme větší množství dravých ryb (štika, candát, sumec, bolen), jak ve stádiu rychleného plůdku tak i násady. V tomto trendu budeme pokračovat i letos. K dravé obsádce přisazujeme i trofejní kapry.

Rybáři se  mohou letos těšit na pěkné kapříky, většího cejna, krásného lína, ale i slušného okouna. Těch se objevuje víc a víc. V létě se pak přidá sumec, který sežere kdeco a už loni pár rybářů překvapil. Na podzim, po zahájení lovu dravců, rozhodně štika. Ta je zastoupena již všemi věkovými kategoriemi, už loni se chytly kusy 80 – 90cm. Na rybáře, kteří skutečně umí, čekají i nádherní boleni 60-70cm i více.

Snad ještě informace pro ty, kteří pojedou do Doks rybařit poprvé: povolenky k lovu seženou kromě Infocentra v Doksech i na několika dalších místech (Regata Máchovo jezero, jacht klub Staré Splavy, kemp Andrea, hotel Port,  informační centrum ve Starých Splavech).

Závěrem tedy všem Petrův zdar !

 

Úlovky letošního jara..

DSC_0443 DSC_0457

Rybářské závody květen 2017

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero a město Doksy zvou všechny příznivce sportovního rybolovu na II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře.

Datum konání: 13. května 2017

Místo konání: Máchovo jezero, pláž Klůček, Doksy (viz mapka), GPS: 50.5785975N, 14.6546872E, rybářský úsek č. 1 (oblast Klůček)

Parkování: v místě závodu u pláže Klůček

Startovné: 250 Kč / účastník

Prezentace: od 6.30 hod. na pláži u stánku s občerstvením

Zahájení a trvání závodu: 8.00 – 12.00 hod.

Způsob lovu: feeder, položená, plavaná s jedním návazcem a jedním háčkem

Bodování: 1g = 1 bod

Účast: z důvodu omezeného počtu (max. 60 závodníků) je nutná včasná rezervace

Přihlášky: mailem na info@opsmachovojezero.cz

Podrobné informace o závodu: www.opsmachovojezero.cz

Rybí obsádka: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, okoun, kapr…

Občerstvení: v ceně startovného

Ceny: budou zajištěny hodnotné ceny od níže uvedených sponzorů

Ředitel závodu: Jiří Holub, tel: 777 577 768

 

Sponzorují:

neu fish      regata    restaurace            rybarmachovo

 

Propozice a závodní řád pro II. ročník rybářských závodů na Máchově jezeře

 1. Startovní místa se losují při prezentaci.
 2. Způsob lovu = feeder, položená, plavaná s jedním návazcem jedním háčkem.
 3. Lov povolen na 1 prut.
 4. Závod trvá 4 hodiny. Vítěz = nejvyšší součet bodů.
 5. Bodování – do výsledku budou započítány všechny druhy živých ulovených ryb, 1 gram ulovené ryby = 1 bod. Body zapisují pouze označení rozhodčí. Kolo je zahájeno a ukončeno zatroubením.
 6. Vezírek s rybami musí zůstat ve vodě až do příchodu skupiny vážných na závodníkův úsek. Po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny k váze jen v samotném vezírku. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán, úlovek se po zvážení a podepsání závodníkem vrací s maximální šetrností ihned do vody.
 7. Ryba, která byla vylovena  až po ukončení závodu nebude počítána.
 8. Při rovnosti bodů rozhoduje los.
 9. Závodit mohou všichni, kdo mají čas, chuť a registrují se na startovní listinu. (info@opsmachovojezero.cz)
 10. Každý závodník má povinnost umožnit rozhodčím závodu okamžité zvážení úlovku a jeho navrácení vodě.
 11. Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek a podběrák.
 12. Krmení je povoleno vždy 10 minut před zahájením závodu.
 13. Soutěžící je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!
 14. Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu, pokud si to vyžádají okolnosti.
 15. Připomínky k průběhu závodu lze předložit organizačnímu výboru nejpozději do 10 minut po skončení závodu.
 16. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
 17. Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka ze závodu.

Občerstvení a sociální zařízení je v místě konání závodu.

Petrův zdar a plné vezírky!

Mapa závodu:

mapa               mapa2                      

 

II. ročník sportovního rybolovu

Opět tu máme jaro a s ním druhý ročník obnoveného sportovního rybolovu na Máchově jezeře. Ten začne letos až od 15. 4. 2017,  s ohledem na nízkou hladinu vody v jezeře po podzimní a zimní odbahňování Dokské zátoky.

Uvádíme tedy několik základních informací pro nerybáře,  kteří si budou chtít zachytat. Číst ale mohou i aktivní rybáři, neboť opakování je matka moudrosti…

1. Lovné úseky zůstaly stejné jako v loňském roce. Chytat je možné na hrázce oddělující Dokskou zátoku od Máchova jezera, ale pouze ve směru do jezera, do odbagrovaného úseku za hrázkou  nebudeme lovné ryby zatím dosazovat.  Připraven bude také úsek „pod břízkami“ (od mostku přes jezero až k pláži Klůček), ve Starých Splavech pod vrchem Šroubený a od Husí pláže směr vpravo k výpusti. Dále prostor od jacht klubu ve Starých Splavech  k hlavní pláži tamtéž. Ubytovaní v rekreačních střediscích pod Borným mohou po dohodě s provozovateli rybařit i zde s výjimkou kempu Borný.  Návštěvníci kempu Klůček mohou ráno i k večeru nahodit na místní pláži. I hotel Port nabídne hostům možnost rybolovu přímo ve vlastním areálu.

2. Rybářská sezona potrvá od 15. 4. do 30.11. Omezení pro lov platí pro úsek pod Šroubeným z důvodu ochrany přírody. Zde je lov  možný až od 1. 7. do 30. 11. Dravce je možné chytat až od 1. 9. do 30.11.

3. Povolenky roční, měsíční, týdenní či denní zakoupíte stejně jako v loňském roce v Infocentru na náměstí v Doksech, v sezoně pak také na Regatě Máchovo jezero, v hotelu Port, kempu Andrea, jacht klubu Staré Splavy či v Infocentru ve Starých Splavech. Jejich ceny se nezvyšují, zůstaly na loňské úrovni ( 2.000, 1.200, 700, 200 Kč ).  Na uvedených místech jsou k dispozici i  velké orientační mapy s vyznačenými rybářskými úseky.

4. Podrobný rybářský řád pro Máchovo jezero najdete na www.opsmachovojezero.cz nebo u prodejců povolenek. Je nedílnou součástí každé povolenky. Nad jeho dodržováním bude opět bdít rybářská stráž, pracovníci SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj, zaměstnanci OPS Máchovo jezero či městská policie.

5. K rybaření na Máchově jezeře nepotřebujete rybářský lístek Českého rybářského svazu či svazovou povolenku. Zachytat si zde můžete pouze s platnou místní povolenkou.

V letošním roce opět plánujeme rybářské závody. Neuskuteční se začátkem dubna jako v loňském roce, ale až v průběhu sezony. O přesném termínu konání budeme včas informovat v Dokském zpravodaji či na našem webu.

 

027 032

Ptačí chřipka

Přestože na Máchově jezeře nebylo zatím onemocnění ptačí chřipkou diagnostikováno, na území Libereckého kraje je již ohnisek několik. Níže proto upozorňujeme  na následující informace, které vydala Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj:

…v souvislosti s aktuální situací v oblasti výskytu ptačí chřipky a  v návaznosti na nařízení ředitele Krajské veterinární správy Libereckého kraje nás ředitel Krajské veterinární správa SVS pro Liberecký kraj požádal o zaslání pokynů, jak se chovat v případě nálezu uhynulého volně žijícího ptactva. Je třeba postupovat následujícím způsobem: Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka občanem, případně městkou policií apod. je zapotřebí, aby tito nebo zástupce městského či obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval krajskou veterinární správu na tel. čísle: 720 995 207, 485246691 nebo 775869078. Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne o dalším postupu, spočívajícím buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem (jako každého jiného uhynulého zvířete na území obce nebo města) nebo spočívajícím ve výjezdu inspektora krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření ve veterinárním ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá. Z uvedeného postupu vyplývá, že není vhodné, aby veřejnost, obecní či městské úřady aktivovaly dobrovolné hasičské jednotky, případně profesionální hasičské jednotky, jelikož řada jejich výjezdů může být zcela zbytečná.

 

S pozdravem

Mgr. Rudolf Broulík

vedoucí oddělení

Napouštíme…

Již koncem roku 2016 jsme začali napouštět Máchovo jezero. V listopadu a prosinci probíhaly ve vypuštěné Dokské zátoce práce na odtěžení a likvidaci bahna, které se tu nahromadilo v průběhu let. Vypuštěná zátoka byla vyčištěna a bahno odvezeno. Došlo k opravě hrázky a výměně výpustního zařízení. Robečský potok, protékající zátokou, byl na nezbytně nutnou dobu veden trubkami tak, že do jezera vytékal až pod ekologickou hrází. Práce prováděla firma AQUASYS. Ta vytěžila a ze zátoky  odvezla více než 15.000 m3 bahna s vysokým obsahem fosforu a dusíku. Nyní probíhají již dokončovací práce spočívající ve zpevnění předhrázky, rekultivaci mýtiny, kam bylo vytěžené bahno provizorně uloženo, aj.  Zpevněny byly také břehy v NPP Swamp.  Kromě očekávaného zlepšení čistoty vody v horizontu jednoho roku až dvou let přispěje rekultivace i ke zvýšení schopnosti Máchova jezera zadržovat větší objem vody v krajině a k posílení biologické rozmanitosti rostlinných i živočišných druhů.

Hladina jezera nyní pomalu stoupá a meteorologická předpověď je celkem příznivá. Věříme tedy, že ještě před začátkem turistické sezony budeme moci uvítat první návštěvníky u napuštěného jezera.

roura bagr

Dárkové poukazy

OPS Máchovo jezero nabídne od 1.12. 2016 vhodný vánoční dárek či dar k životnímu jubileu pro sportovní rybáře, ale i pro ty, kteří potřebují v dnešní uspěchané době trochu vypustit, sednout si na břeh, vyčistit hlavu, a ještě si něco dobrého od vody odnést. Jde o dárkový poukaz na povolenku k rybaření na Máchově jezeře po celou sezónu 2017. Prodej od uvedeného data bude probíhat výhradně v INFOCENTRU, náměstí Republiky 191, Doksy, tel: 487 872 067, e-mail: info@infodoksy.cz . Cena poukazu pro sezónní povolenku pro r. 2017 je stanovena na 2.000 Kč.

Výstřižek